Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleAv. Ada GrozeaNovember 19, 20210

Noi reglementări în ceea ce privește facturarea electronică

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 120/2021 a fost reglementat sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. Prin intermediul acestui sistem, operatorii economici pot transmite facturi electronice către destinatari. Sistemul se aplică atât relatiilor B2B cât și in cazul achizițiilor publice. Deși inițial utilizarea sistemului ar fi trebuit să fie obligatorie în relația Business to Gouverment, aceasta rămâne integral opțională.

Un aspect esențial al facturării electronice în relația B2B va fi acela că, de la momentul înscrierii în registrul special, emitentul va dobândi automat calitatea de emitent și cea de destinatar.

Scopul e-Factură este în principal combaterea evaziunii fiscale.

Facturarea prin intermediul registrului este utilă pentru dovedirea plaților efectuare în cazul unui litigiu ori pentru a dovedi lipsa acestor plăți

Prin intermediul Registrului e-Factura se vor putea accesa atat informații pentru fiecare operator economic în parte (identificat prin codul de identificare fiscala sau prin codul de înregistrare în scopuri de TVA, în situatia in care acesta este înregistrat în scopuri de TVA), precum și alte date relevante.

Ministerul Finanțelor afirmă că e-Factură are impact pozitiv și asupra mediului. Va fi redus semnificativ a consumul de hârtie și substanțele folosite la tipărirea acestora. În ceea ce privește reducerea costurilor cauzate de schimbul de informații pe format hârtie, în acord cu Politica publică în domeniul e-guvernării , înlocuirea facturilor pe hârtie cu facturi electronice poate însemna pentru sectorul public din România economii de aproximativ 35 milioane euro pe an.

Implementarea și operaționalizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura vizează trei direcții mari de acțiune:

  • existența unui serviciu public electronic necesar derulării în condiții de transparență a contractelor de achiziții publiceș
  • oferirea unui serviciu public electronic necesar derulării contractelor dintre operatorii economici, în fapt un instrument de sprijin adaptat evoluției contextului pandemic;
  • coerență în realizarea și aplicarea politicilor și reformelor fiscal – bugetare prin gestionarea în mod eficient a resurselor bugetare alocate instituțiilor și autorităților publice.

Optând pentru facturarea electronică, va fi necesar să vă înscrieți în Registrul e-Factura, care va fi public și se va afișa pe site-ul ANAF. Opțiunea de înscriere în registru se va alege, potrivit ordinului, prin transmiterea online a formularului 084. În urma acestei proceduri, începand cu data de 1 a lunii umatoare veți fi înscris efectiv în Registrul e-Factura.

 

Noi reglementări în ceea ce privește facturarea electronicaă

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 120/2021 a fost reglementat sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. Prin intermediul acestui sistem, operatorii economici pot transmite facturi electronice către destinatari. Sistemul se aplică atât relatiilor B2B cât și in cazul achizițiilor publice. Deși inițial utilizarea sistemului ar fi trebuit să fie obligatorie în relația Business to Gouverment, aceasta rămâne integral opțională.

Un aspect esențial al facturării electronice în relația B2B va fi acela că, de la momentul înscrierii în registrul special, emitentul va dobândi automat calitatea de emitent și cea de destinatar.

Scopul e-Factură este în principal combaterea evaziunii fiscale.

Facturarea prin intermediul registrului este utilă pentru dovedirea plaților efectuare în cazul unui litigiu ori pentru a dovedi lipsa acestor plăți

Prin intermediul Registrului e-Factura se vor putea accesa atat informații pentru fiecare operator economic în parte (identificat prin codul de identificare fiscala sau prin codul de înregistrare în scopuri de TVA, în situatia in care acesta este înregistrat în scopuri de TVA), precum și alte date relevante.

Ministerul Finanțelor afirmă că e-Factură are impact pozitiv și asupra mediului. Va fi redus semnificativ a consumul de hârtie și substanțele folosite la tipărirea acestora. În ceea ce privește reducerea costurilor cauzate de schimbul de informații pe format hârtie, în acord cu Politica publică în domeniul e-guvernării , înlocuirea facturilor pe hârtie cu facturi electronice poate însemna pentru sectorul public din România economii de aproximativ 35 milioane euro pe an.

Implementarea și operaționalizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura vizează trei direcții mari de acțiune:

  • existența unui serviciu public electronic necesar derulării în condiții de transparență a contractelor de achiziții publiceș
  • oferirea unui serviciu public electronic necesar derulării contractelor dintre operatorii economici, în fapt un instrument de sprijin adaptat evoluției contextului pandemic;
  • coerență în realizarea și aplicarea politicilor și reformelor fiscal – bugetare prin gestionarea în mod eficient a resurselor bugetare alocate instituțiilor și autorităților publice.

Optând pentru facturarea electronică, va fi necesar să vă înscrieți în Registrul e-Factura, care va fi public și se va afișa pe site-ul ANAF. Opțiunea de înscriere în registru se va alege, potrivit ordinului, prin transmiterea online a formularului 084. În urma acestei proceduri, începand cu data de 1 a lunii umatoare veți fi înscris efectiv în Registrul e-Factura.

 

Avocat Ada Grozea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *