Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleAv. Mihuț RaduNovember 17, 20210

Procedura simplificată a eșalonării la plată

În data de 9 noiembrie 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial Procedura de acordare a eșalonării la plată, în forma simplificată.

Prin aceasta s-a consolidat opțiunea permanentă a debitorilor obligațiilor fiscale administrate de organul fiscal de a beneficia de mecanismul eșalonării la plată, opțiune introdusă în Codul fiscal la capitolul VI1.

Eșalonarea simplificată se aplică obligațiilor fiscale principale și accesorii restante, administrate de organul fiscal central, a căror vechime este de maximum 12 luni anterioare depunerii cererii și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

 

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a beneficia de acest mecanism de inlesnire la plată?

Pentru a beneficia de eșalonarea simplificată la plată ca mecanism de salvgardare a debitorului ce se confruntă cu dificultati financiare, solicitantul trebuie sa îndeplinească, potrivit OG nr. 11/2021, cumulativ, următoarele condiții:

  • să depună o cerere la organul fiscal, la care debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare;
  • să nu se afle în procedura falimentului;
  • să nu se afle in dizolvare;
  •  să nu înregistreze obligații fiscale restante cu o vechime mai mare de 12 luni anterior datei depunerii cererii și nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
  • să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislatiei privind insolvența și/sau răspunderea solidară. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost stinsă, condiția se consideră îndeplinită.

 

După primirea cererii, organul fiscal eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală și soluționeaza cererea în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, prin decizie de eșalonare la plată ori decizie de respingere, după caz.

La data eliberării certificatului de atestare fiscală, debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale.

Pe perioada eșalonării la plată:

  • Debitorul are dreptul ca, la cererea sa, de cel mult două ori, să se modifice decizia de eșalonare la plată, în vederea includerii altor obligații fiscale;
  • Debitorul are posibilitatea de a renunța la eșalonarea la plată printr-o cerere de renunț

Pe de altă parte, contribuabilii care optează pentru eșalonarea simplificată a datoriilor fiscale trebuie să achite o dobandă de 0,01% pentru fiecare zi de întarziere, fară însă a fi necesară constituirea unei garanții, aspecte ce fac mult mai accesibilă această procedură decât cea a eșalonării clasice.

Modelul de cerere poate fi găsit pe site-ul ANAF https://static.anaf.ro/static/33/Anaf/20211008095858_model_cerere_esalonare_simplificata_081021.pdf, acesta cuprinzând rubrici speciale pentru toate cele menționate anterior.

 

Avocat Mihuț Radu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *