Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Noi reguli aplicabile marketplace-urilor – Regulamentul UE 1150/2019

Începând cu data de 12 Iulie 2020, a intrat în vigoare Regulamentul 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, care reprezintă prima reglementare serioasă la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește activitățile comerciale specifice platformelor de tip marketplace.

Având natura juridică a unui Regulament, acesta se aplică direct, începând cu data de 12 Iulie 2020, astfel că, ulterior acestei date, nu va exista o perioadă de tranziție, profesioniștii trebuind, de principiu, să fie conformați noilor reguli.

Cu toate acestea, este de salutat faptul că această reglementare vine și este pusă în practică direct adaptată la practicile acestor platforme, modificările pe care le propune nefiind, cel puțin la o primă vedere, să aducă schimbări majore.

Pentru început, arătăm faptul că Regulamentul este gândit pentru a se aplica mai multor categorii de agenti economici (profesioniști în sensul legii, definiți în România prin prevederile art. 3 Cod Civil – societăți, PFA, întreprinderi individuale, parțial asociații etc.), care desfășoară activități dintre cele ce urmează:

  • Platforme de tip marketplace;
  • Motoare de căutare;
  • Alte platforme în cadrul cărora agenții economici își pot oferi serviciile /produsele.

Din perspectiva schimbărilor pe care le impune, Regulamentul tratează, prin împărțirea sa pe articole, următoarele arii principale:

(i) Termeni și condiții;

(ii) Restricționarea, suspendarea și sistarea serviciilor;

(iii) Modul de ierarhizare a membrilor din platformă și modul cum sunt tratate bunurile/serviciile concurente, în funcție de furnizorul acestora (dacă este furnizorul sau utilizatorul);

(iv) Obligativitatea existenței unui sistem intern de soluționare a reclamațiilor.

 

(i) Termeni și condiții

Vis-a-vis de termeni și condiții, Platformele vor avea o serie de obligații noi, printre care:

  • Redactarea lor, într-un limbaj clar și ușor accesibil;
  • Sunt disponibile într-un loc ușor accesibil;
  • Reglementează fără echivoc motivele și procedurile după care pot avea loc restricționarea, suspendarea și sistarea serviciilor;

Orice modificări implementate cu privire la termeni și condiții trebuie să fie notificate utilizatorilor serviciilor cu minim 15 zile înainte de a deveni active. Termenul poate fi mai mare, în cazul în care  acest lucru este necesar pentru a le permite întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere online să efectueze adaptări tehnice sau comerciale pentru a se conforma modificărilor.

Agenții economici nemulțumiți de modificările notificate vor avea posibilitatea de a notifica rezilierea contractului cu platforma, caz în care aceasta va deveni efectivă în 15 zile de la comunicarea către prooprietarul platformei, cu excepția cazului în care durata contractului este mai redusă.

Termenii și condițiile/modificările la acestea care  nu respectă minim prevederile din Regulament vor fi considerate nule și neavenite. Concret, ele nu vor produce efecte juridice.

 

(ii) Restricționarea, suspendarea și sistarea serviciilor;

Orice acțiune dintre cele menționate va putea  fi luată, potrivit noului Regulament, numai în urma transmiterii de către platformă către utilizator a unei justificări rezonabile cu privire la motivele care au determinat-o. Comunicarea privind justificarea în cazul sistării permanente va trebui transmisă utilizatorului cu minim 30 de zile înainte de a-și produce efectele.

De asemenea, utilizatorul va avea dreptul de a contesta intern, conform art. 11 din Regulament această decizie.

 

(iii) Ierarhizarea și și modul cum sunt tratate bunurile/serviciile concurente, în funcție de furnizorul acestora (dacă este furnizorul sau utilizatorul);

 

Furnizorii de servicii de intermediere online stabilesc în termenii și condițiile lor principalii parametri pe baza cărora se stabilește ierarhia și argumentele în favoarea importanței relative a respectivilor parametri principali în raport cu alți parametri.

Astfel, în cazul în care utilizatorii vor putea achita sume suplimentare pentru a primi o poziție favorabilă în cadrul listei, acești algoritmi vor trebui prezentați clar și echivoc în cadrul Termenilor și condițiilor.

De asemenea, în cazul în care inclusiv furnizorul de servicii are servicii în portofoliu pe care le oferă consumatorului final prin platformă, termenii și condițiile vor trebui să arate fără echivoc care este  maniera în care se efectuează, dacă aceasta are loc, orice diferență de tratament, ținând, desigur, cont de prevederile din Regulament (art. 7).

 

(iv) Sistemul intern de soluționare a reclamațiilor

Proprietarii de platforme trebuie să înființeze sisteme interne de soluționare a reclamațiilor, care trebuie să fie ușor accesibile și gratuite pentru utilizatori și să asigure gestionarea reclamațiilor într-un termen rezonabil, fiind totodată obligați să asigure faptul că respectivele sisteme se bazează pe principiile transparenței și egalității de tratament în situații echivalente și al tratării plângerilor proporțional cu importanța și complexitatea lor.

De asemenea, în cadrul termenilor și condițiilor trebuie să se regăsească minim 2 (doi) mediatori care să participe în mod imparțial la rezolvarea eventualelor diferente, pe cale extrajudiciară.

 

În încheiere, salutăm acest nou Regulament, întrucât, la nivel al pieței de business online, chiar și la nivelul țării noastre, metoda de desfacere/promovare prin platforme tip marketplace este una foarte vastă și, de cele mai multe ori, agentul economic care apeleaza la serviciile proprietarului platformei este defavorizat, neavând în același timp posibilitatea de a invoca niciuna din prevederile privind eventualul caracter abuziv al clauzelor.

Astfel, Regulamentul se opune eventualelor abuzuri, în același timp asigurând un cadrul clar și transparent.

Avocat Alexandru Teodorescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *