Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Persoanele cu dizabilități pot avea acces gratuit la evenimente

Deși există de foarte mult timp și sunt întru totul aplicabile, prevederile legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap nu sunt cunoscute de către toate persoanele cu dizabilități care pot beneficia în mod corespunzător de acestea. Scopul dispozițiilor legale mai sus-menționate este reglementarea, printre altele, și a drepturilor acordate persoanelor cu handicap în scopul integrării şi incluziunii acestora în societate, fără motive de discriminare.

Categoriile de drepturi reglementate de legea 448/2006 vizează mai multe domenii extrem de importante pentru viață socială a persoanelor cu handicap, printre care se numără și domeniul culturii, la care persoanele cu handicap trebuie să aibă acces necondiționat, dată fiind importanța acestui tip de activități în programul oricărei persoane.

Concret, autorităților administrației publice le revine obligația de a facilita accesul persoanelor cu handicap și la activitățile culturale sau obiective specifice pentru petrecerea timpului liber. Legea 448/2006 instituie o serie de beneficii acordate persoanele cu dizabilități care diferă în funcție de vârstă persoanei dar și de gradul de handicap.

Mai întâi, art. 21 alin. (3) din lege descrie primul caz în cadrul căruia sunt întâlnite beneficiile acordate persoanelor cu handicap, și anume, cazul copiilor cu handicap care beneficiază de gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive. De asemenea, odată cu copilul cu handicap beneficiază de acces gratuit și persoana care îl însoțește, definită de aceeși lege ca “persoană care acompaniază persoana cu handicap şi care beneficiază de drepturi în condiţiile prevăzute de lege”. Se poate observa că în ceea ce privește copii cu handicap, aceștia beneficiază de acces la evenimente, indiferent de gradul de handicap.

Cu privire la adulți, legea instituie mai multe diferențe în funcție de gradul handicapului. Astfel, adultul cu handicap grav sau accentuat beneficiază de acces gratuit împreună cu persoana care îl însoțește, conform art. 21 alin. (4) al aceluiași act normativ, iar adultului cu handicap mediu și ușor i se recunoaște posibilitatea de a participa la astfel de evenimente, achitând însă prețul în conformitate cu politica aplicabilă elevilor și studenților. Important de menționat este că cea din urmă categorie a persoanelor cu handicap nu beneficiază de acces gratuit împreună cu persoanele însoțitoare, dat fiind gradul handicapului.

În practică, organizatorii de evenimente pun la dispoziția acestor categorii de persoane fie un număr fix, prestabilit de locuri pentru fiecare eveniment, fie se raportează la un procent din numărul locurilor disponibile în sălile în cadrul cărora se desfășoară evenimentele. Toate aceste detalii trebuie menționate în cadrul unui regulament care să puncteze în mod eficient aspectele relevante, în cadrul căruia pot fi cuprinse mențiuni referitoare la: procedura de obținere a biletelor gratuite, amplasarea locurilor, posibilitatea de retragere etc. Pentru a evita orice situații neplăcute ce pot izvorî din analizarea unor astfel de cereri pentru acordarea biletelor gratuite, este recomandat ca regulamentul să fie redactat în mod corespunzător și complet, în conformitate cu dispozițiile legale în materie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *