Suspendarea contractului de muncă în cazul absențelor nemotivate

Printre cazurile permise de Codul Muncii ce au ca rezultat suspendarea contractului individual de muncă se numără și suspendarea ce are ca temei absentarea nejutificată, și, în egală măsură, suspendarea plății drepturilor salariale ce se cuvin angajatului. Mai exact, Codul Muncii precizează că pe durata suspendării contractului individual de muncă din motive imputabile salariatului, acesta nu va beneficia de niciun drept ce derivă din calitatea să de salariat.

De asemenea, raportat la modalitățile stabilite de lege prin care contractul individual de muncă poate fi suspendat, cazul de suspendare ce are la baza absentarea nemotivată se încadrează în suspendarea contractului invidual de muncă ce intervine prin actul unilateral al uneia dintre părți, în speță angajatorul, conform dispozițiilor articolului 49 din Codul Muncii.

Concret, în conformitate cu cele statuate de articolul 51 (2) din Codul Muncii, poate interveni suspendarea contractului individual de muncă de către unitatea angajatoare în cazul absentării nemotivate pentru una sau mai multe zile consecutiv, în condițiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de muncă, precum şi prin regulamentul intern.

Este important de precizat că măsură suspendării nu este o consecință a declanșării procedurii cercetării disciplinare, care se desfășoară exclusiv în temeiul articolului 247 și următoarele din Codul Muncii, iar sancțiunile ce pot fi aplicate se regăsesc în cadrul articolului 248 din Codul Muncii, în cuprinsul căruia nu este prevăzută suspendarea contractului de muncă ce poate interveni în urmă declanșării procedurii cercetării disciplinare ca sanctiune disciplinară. Astfel, suspendarea contractului individual de muncă poate fi dispusă prin decizie a angajatorului, ulterior putând fi declasată procedura cercetării disciplinare și aplicarea sancțiunii disciplinare, inclusiv desfacerea contractului de muncă, ca rezultat al absentarii nejustificate care în cele mai multe cazuri reprezintă o abatere disciplinară gravă prin raportare la regulamentele interne ale societăților.

Un aspect extrem de important legat de situația suspendării contractului individual de muncă ce are la baza absentarea nemotivată este reprezentat de înregistrarea în Revisal a suspendării. Având în vedere că acest caz de suspendare nu este unul ce se întemeiază pe un certificat medical, există obligația înregistrării acestei perioade de suspendare, conform dispozițiilor H.G. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

Aceeași hotărâre reglementează și termenul în care mențiunile trebuie să fie înregistrate în Revisal în ceea ce privește cazul particular al absentării nemotivate, fiind vorba în concret despre un termen de 3 zile lucrătoare de la dată suspendării.

Importantă înregistrării modificărilor în Revisal este dată și de sancțiunea neîndeplinirii acestei obligații, mai exact este vorba despre amenda care începe de la 5.000 lei la 8.000 lei.

Lasă un comentariu