Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleMay 25, 20150

Prestarea de către minori a unor activități în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling

Activitățile plătite care pot fi desfășurate de minori sunt cele reglementate prin Hotărârea nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling.

Astfel de activități pot fi desfășurate de minorii sub 14 ani, numai în baza unui contract încheiat între organizatorul activității și părinții copilului. Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani pot încheia în nume propriu astfel de contracte, cu încuviințarea prealabilă a părinților.

Activitățile prestate de minori în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling trebuie să respecte următoarele condiții:
  1. a) să nu se constituie în munci periculoase pentru copii, în conformitate cu legislația în vigoare;
  2. b) să se desfășoare, în funcție de vârsta copilului, în următorul interval orar: 9,00-17,00 pentru copiii cu vârsta sub 5 ani, 8,00-20,00 pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 5 și 12 ani, 7,00-22,00 pentru copiii cu vârsta peste 12 ani;
  3. c) durata activității să nu depășească o oră pe săptămână, de preferință repartizată în zile diferite, în cazul copiilor cu vârsta sub un an, 2 ore pe zi în cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 și 5 ani, 4 ore pe zi în cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 și 12 ani și 6 ore pe zi în cazul copiilor cu vârsta peste 12 ani, fără a se lua în calcul pauzele scurte după fiecare activitate continuă în parte, dar nu mai mult de 12 ore pe săptămână pentru muncile efectuate pe durata anului școlar, cu condiția efectuării acestora, cu precădere, în afara orelor de curs;
  4. d) activitatea continuă să fie prestată maximum 15 minute de către copiii cu vârsta sub 1 an, maximum 30 minute de către copiii cu vârsta cuprinsă între 1 și 5 ani și maximum 45 minute de către copiii cu vârsta peste 5 ani;
  5. e) numărul de repetiții de orice fel, precum și orice etapă menită să asigure buna desfășurare a activităților, indiferent de natura acestora: spectacol, repetiție, antrenament, ședință foto, filmare și altele asemenea să nu depășească una pe zi în cazul copiilor cu vârsta sub 1 an și două pe zi în cazul copiilor cu vârsta de peste 1 an. Între cele două acțiuni, care au loc în aceeași zi, se acordă o pauză de cel puțin o ora și jumătate;
  6. f) pauzele scurte au durata între 10 și 15 minute după fiecare activitate continuă;
  7. g) pauza mare are o durată de minimum o jumătate de oră și se acordă după fiecare oră de activitate pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 1 și 5 ani, la fiecare 2 ore pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 5 și 12 ani și la fiecare 3 ore pentru copiii cu vârsta peste 12 ani;
  8. h) numărul maxim de zile pe săptămână în care copiii pot presta activități este de 4 zile consecutive, urmate de minimum 48 de ore pauză;
  9. i) activitățile care se organizează pe timpul vacanțelor școlare nu trebuie să afecteze respectarea dreptului copilului la timp de odihnă și timp liber;
  10. j) în cazul activităților care se desfășoară pe o perioadă mai mare de 2 luni se va acorda copilului o pauză de 14 zile, după primele 60 de zile de activitate.
Nerespectarea acestor condiții reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!