Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Proporționalitatea amenzii și reducerea sa conform Instrucțiunilor elaborate Consiliului Concurenței

Consiliul Concurenței a elaborat pe 4 iunie 2021 Ordinul nr. 388 privind punerea în aplicare a Instrucțiunilor pentru completarea Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 1.037/2019.

Acest Ordin a fost publicat în Monitorul Oficial în 23 Iunie 2021, și adaugă un nou caz în care societățile sancționate ar putea cere reducerea cu până la 10% a amenzilor aplicate.

Astfel, pentru a putea beneficia de această reducere (atentie, reducerea nu este obligatorie, ea se va realiza de la caz la caz, la aprecierea Consiliului Concurentei), Societățile trebuie să facă dovada existenței unor probleme financiare, reflectate în situațiile financiare anuale. Aceste probleme financiare ar trebui să fie prezente la nivel sectorial, iar firmele sancționate trebuie să solicite aceasta reducere expres.

Astfel, la capitolul IV1 s-a adaugat un nou punct, 633, ce are urmatorul continut:  „În situaţia în care, în anul sancţionării, independent de ipotezele prevăzute la pct. 631, 632 şi 65, contextul economic din sectorul în care a avut loc încălcarea a fost unul defavorabil şi acest aspect se reflectă obiectiv şi substanţial în situaţia financiară a întreprinderii, amenda rezultată după individualizarea conform cap. I-IV se poate diminua cu până la 10%, la solicitarea acesteia.”

Celelalte situații de diminuare a amenzii prevazute de capitolul IV1 din Instructiuni se referă la cazuri în care:

  1. Veniturile obținute, prin raportare la cifra de afaceri totală nu provin în intregime din comercializarea produselor/serviciilor care au legătură, direct sau indirect, cu încalcarea;
  2. În anul anterior sancţionării, veniturile realizate din comercializarea produselor/serviciilor care au legătură, direct sau indirect, cu încălcarea reprezintă o parte de maximum 30% din cifra de afaceri totală realizată de întreprindere în anul financiar anterior sancţionării.

 

Diminuarea se aplică la amenda rezultată ulterior stabilirii circumstanțelor agravante sau atenuante, care fac ca nivelul de baza al amenzii sa fluctueze cu 5-10% pentru fiecare din circumnstanțele reținute.

Legea Concurenței prevede amenzi ce ajung la 10% din cifra de afaceri, iar minimul sancțiunii nu poate fi stabilit la mai putin de 0,5% din veniturile totale realizate pe teritoriu Romaniei de întreprindere sau asocierea de întreprinderi în anul fianciar anterior sancționării.

Avocat Mihuț Radu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!