Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Protecţia drepturilor asupra mărcilor şi indicaţiilor geografice în România

Reglementate de Legea 84/1998, drepturile asupra mărcilor şi indicaţiilor geografice sunt recunoscute şi ocrotite pe teritoriul României, conferind prin aceasta protecţie tuturor titularilor de mărci înregistrate în termenii şi condiţiile legii.

Autoritatea competentă soluţionării cererilor de înregistrare mărci în România este Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

O cerere de înregistrare marcă trece prin mai multe etape de la depunerea acesteia şi pană la admiterea spre înregistrare efectivă, timp în care se  constată îndeplinirea tuturor condiţiilor pe care trebuie să le întrunească o marcă pentru a fi admisă spre înregistrare şi faptul că nu  încalcă drepturile nici unei alte mărci deja existente, denumită marcă anterioară.

Protecţia unei mărci începe încă de la obţinerea numărului de depozit naţional reglementar, pe care marca îl primeşte încă de la depunerea cererii, însă doar dacă cererea a fost completată în conformitate cu dispoziţiile legii.

Inregistrare marci la OSIM - Nomenius.roO situaţie deosebită este aceea în care, dacă solicitantul a prezentat anumite produse şi servicii sub o marcă în cadrul unei expoziţii internaţionale oficiale sau oficial recunoscute, în sensul Convenţiei privind expoziţiile internaţionale, semnată la Paris la 22 noiembrie 1928, ratificată de România prin Legea nr. 246/1930, revizuită la 30 noiembrie 1972, organizată pe teritoriul României sau într-un stat membru al Convenţiei de la Paris, şi dacă o cerere de înregistrare a mărcii sub care au fost prezentate aceste produse şi servicii a fost depusă la OSIM într-un termen de 6 luni de la data primei prezentări în expoziţie, solicitantul beneficiază de un drept de prioritate de la data introducerii produsului în expoziţie.

De asemenea, când o cerere de înregistrare a mărcii a fost reglementar depusă pentru prima dată într-o altă ţară membră a Uniunii de la Paris sau membră a Organizaţiei Mondiale a Comerţului, solicitantul poate revendica data primului depozit printr-o cerere de înregistrare în România a aceleiaşi mărci, cu condiţia ca aceasta din urmă cerere să fie depusă la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci în termen de 6 luni de la data constituirii primului depozit.

De menţionat însă, este faptul că mărcile înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci nu sunt protejate decât pe teritoriul României, astfel că asigurarea protecţiei drepturilor conferite de marcă pentru alte state se va realiza cu respectarea formalităţilor de înregistrare a unei mărci în statul respectiv sau a convenţiilor şi tratatelor la care România este parte.

Av. Raluca Comănescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!