Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Registrul Național de Publicitate Mobiliară

Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare devine Registrul Național de Publicitate Mobiliară.

În data de 10.12.2018 a intrat în vigoare Legea nr. 297/ 03.12.2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

Conform art. 1 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 297/ 2018, Registrul Național de Publicitate Mobiliară este un sistem național electronic de interes public, structurat pe persoane și bunuri, de evidență a priorității în caz de executare silită și de publicitate a actelor și operațiunilor juridice prevăzute de lege.

Orice creditor ipotecar, care în scopul obținerii unui rang de prioritate, dorește să facă publică existența unei ipoteci mobiliare asupra unui bun, trebuie să completeze un formular de aviz de ipotecă pe suport de hârtie ori în format electronic și să-l depună unui operator de Registru (persoană autorizată de Ministerul Justiției să efectueze înregistrarea avizelor de înscriere în RNPM).

Procedura de înscriere în RNPM a unei ipoteci mobiliare sau a unei opertiuni juridice este următoarea:

  • se completează un formular tip cu datele corespunzătoare cuprinse în contractul de ipotecă mobiliară sau în actul juridic supus publicității;
  • operatorul autorizat procedează la înscrierea datelor cuprinse în formularul de înscriere în RNPM.

Solicitanții serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 30 lei pentru fiecare aviz de ipotecă inițial. Pentru celelalte avize de ipotecă se vor plăti taxe suplimentare (sumele sunt prevăzute de art. 27 alin. (2) din Legea nr. 297/ 03.12.2018).

În această etapă nu se procedează la verificarea controlului de legalitate asupra datelor transmise. Controlul de legalitate reprezintă o verificare a concordanței dintre datele înscrise în formularul tip și faptele juridice care stau la baza acestuia sau valabilitatea acestor fapte juridice. Întreaga răspundere pentru datele trecute în formular revine persoanei care solicită efectuarea înregistrării.

Este de menționat faptul că înscrierea în RNPM nu conferă validitate unei ipoteci lovite de nulitate. Dacă în realitate nu există un contract de ipotecă ori conținutul avizelor de ipotecă nu are acoperire în clauzele contractului de ipotecă, înscrierea respectivă nu va produce niciun efect.

Rolul RNPM este de protejare a creditorilor care și-au constituit ipoteci mobiliare înscrise în registru. Prin înscrierea operată, creditorul ipotecar beneficiază de dreptul de a-și putea recupera creanță prin executarea bunului ipotecat de către debitor, înaintea creditorilor ipotecari ale căror drepturi asupra bunului ipotecat au rang de prioritate inferior.

Potrivit art. 2409 alin. (2) din Codul Civil, „Publicitatea ipotecilor mobiliare se asigură prin înscrierea acestora în arhivă (în prezent denumită, Registrul Național de Publicitate Mobiliară), dacă prin lege nu se prevede altfel.”, iar conform art. 2420 alin. (1) din Codul Civil, „Rangul ipotecilor perfecte se determina potrivit ordinii înscrierii sau perfectării ipotecilor, cu excepțiile prevăzute de lege.

Prin înscrierea unei ipoteci mobiliare asupra unui bun în Registrul Național de Publicitate Mobiliară sunt avertizați și potențialii creditori asupra contractelor de ipotecă încheiate anterior.

Accesul pentru vizualizarea informațiilor cuprinse în avizele de ipotecă înscrise în registru este liber, iar orice persoană poate efectua o astfel de căutare, fără plata unui tarif sau obținerea unei autorizări prealabile de acces.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!