Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Situația creanțelor născute după data deschiderii procedurii insolvenței

Cadrul legislativ al creanțelor născute după data deschiderii procedurii insolvenței îl reprezintă Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, denumită în continuare “Legea nr. 85/2014”.

Așadar, potrivit dispozițiilor art. 5 pct. 21 din Legea nr. 85/2014 „creditor cu creanțe curente sau creditor curent este acel creditor ce deține creanțe certe, lichide și exigibile, născute în timpul procedurii de insolvență și care are dreptul de a i se achita cu prioritate creanța, conform documentelor din care rezultă, iar potrivit dispozițiilor art.5 pct.70 „tabelul suplimentar cuprinde toate creanţele născute după data deschiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii falimentului, acceptate de către lichidatorul judiciar în urma verificării acestora”.

Art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 prevede următoarele: „creanțele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observație sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, iar dispozițiile art. 146 dispun în sensul că „în cazul intrării în faliment în procedura generală, lichidatorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor/administratorul judiciar, prevăzută la art. 145 alin. (2) lit. e), ale căror creanţe s-au născut după deschiderea procedurii, debitorului şi registrului unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii. Dispoziţiile art. 99 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător”.

 

Așadar, creditor curent este acel creditor care deține creanțe certe, lichide și exigibile, născute în timpul procedurii de insolvență și care are dreptul de a i se achita cu prioritate creanța, conform documentelor din care rezultă, în acord cu prevederile art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014.

Ca atare, titularul unei creanțe curente poate cere plata acesteia în cursul procedurii, pe perioada de observație sau de reorganizare, fără a fi înscris în tabelul de creanțe, în condițiile art. 75 alin. (3), sau poate solicita deschiderea procedurii de faliment în condițiile art. 75 alin. (4) din Legea nr. 85/2014.

Creanțele curente nu se înscriu la masa credală, ele se achită în conformitate cu documentele din care rezultă, în termen de 60 de zile, în urma formulării cererii de plată sau recunoscută de judecătorul-sindic.

Creanțele curente apar ca urmare a unei continuări a activității debitorului după data deschiderii procedurii de insolvență, și în mod firesc acestea un regim prioritar.

De aceea, titularul unei creanțe curente, certe, lichide și exigibile ce a fost recunoscută de către administratorul judiciar ori cu privire la care acesta a omis să se pronunțe în termen de 15 zile de la data primirii cererii de plată sau recunoscută de judecătorul-sindic, în cazul în care cuantumul creanței depășește valoarea-prag stabilită de Legea nr. 85/2014, poate solicita pe parcursul duratei perioadei de observație deschiderea procedurii de faliment al debitorului dacă aceste creanțe nu sunt achitate în termen de 60 de zile de la data luării măsurii administratorului judiciar de admitere sau omitere a pronunțării asupra cererii de plată ori a hotărârii instanței de judecată.

Așadar, în procedura insolvenței, creditorul curent beneficiază de următoarele drepturi:

 • dreptul de a fi îndestulat imediat dacă deține o creanță certă lichidă si exigibilă împotriva debitorului;
 • dreptul de a cere deschiderea procedurii de faliment dacă în termen de 60 de zile de la data luării măsurii administratorului judiciar de admitere sau omitere a pronunțării asupra cererii de plată ori a hotărârii instanței de judecată.

Cu toate acestea, în măsura în care creditorul curent nu a formulat cerere de plată sau cererea sa nu a fost soluționată până la momentul trecerii debitoarei în faliment, creditorul trebuie să depună cerere de admitere a creanței în condițiile art. 146 și art. 147 din Legea nr.85/2014.

Așadar, pot fi plătite imediat doar creanţele curente născute după data deschiderii procedurii generale a insolvenţei, în perioada de observaţie sau în reorganizare. După trecerea în faliment a societăţii, recuperarea acestor creanțe se poate face numai prin înscrierea în tabelul suplimentar de creanţe.

În concluzie, în cazul în care dețineți creanțe împotriva debitorilor care au intrat în procedura insolvenței, născute după data deschiderii procedurii, recomandăm formularea cererilor de plată înainte de intrarea în faliment a debitorului. În acest caz creditorii își pot recupera sumele de bani datorate de debitor, prin plata imediată a acestora, chiar dacă față de debitor a fost deschisă procedura insolvenței.

Avocat Daniela Devencea

2 comments

 • Stefan

  February 24, 2022 at 6:03 pm

  Se incadreaza la creanta nascuta dupa deschiderea insolventei o hotarare definitiva a curtii de apel, de anulare a deciziei de concediere si plata salariilor, pronuntata la o data ulterioara de cea a deschiderii procedurio falimentului?

  Reply

  • Grecu si Asociații

   March 11, 2022 at 11:42 am

   Buna ziua,

   chiar daca hotararea a fost pronuntata la o data ulterioara de cea a deschiderii falimentului, creanta a fost nascuta in timpul executarii contractului de munca, si nu odata cu hotararea. Astfel, creanta creditorului vizand plata salariilor este o creanta curenta, iar hotararea judecatoreasca ii atesta certitudinea, lichidibilitatea si exigibilitatea.

   Nu ezitati sa ne contactati pentru mai multe informatii.

   O zi buna!
   Echipa Grecu si Asociatii

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *