Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleMarch 3, 20160

Soluționarea litigiilor dintre consumatori și comercianți prin “platforma SOL”

La data de 15 februarie 2016 a devenit operațională platforma online de soluționare a litigiilor, denumită “platforma SOL”, un instrument digital creat de Comisia Europeană pentru soluționarea litigiilor dintre consumatori și comercianți stabiliți în state membre.

Conform Regulamentului nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, crearea acestei platforme va facilita soluționarea eficientă și rapidă, cu un cost redus a litigiilor dintre consumatori și comercianți online, asigurând o protecție sporită a consumatorilor.

În vederea atingerii acestor obiective, alineatul (1) al articolului 14 din Regulament instituie în sarcina comercianților stabiliți în Uniune care încheie contracte de vânzări sau de prestări de servicii online de a furniza pe site-ul lor de internet linkul electronic către această platformă, iar alineatul (2) prevede ca doar comercianții care s-au angajat sau sunt obligați să recurgă la entități SAL pentru a soluționa litigiile cu consumatorii trebuie să îi informeze pe aceștia despre existența platformei SOL și despre posibilitatea de a recurge la aceasta.

Având în vedere că cele două alineate sunt contradictorii, pentru a le clarifica am contactat telefonic un reprezentant ANPC din cadrul Serviciului Armonizare Europeană și Parteneriat, fiind informați că obligația afișării linkului nu subzistă decât în cazul în care comercianții se angajează să utilizeze respectivele proceduri.

Ținând cont că până la momentul actual nu există o practică europeană sau națională în această materie, iar informațiile existente sunt contradictorii, pentru a evita o posibilă sancțiune din partea ANPC este indicată afișarea linkului către platforma SOL.

La nivel național, Ordonanța Guvernului nr. 38/2015 este actul normativ ce reglementează soluționarea alternativă a litigiilor. Aceasta se aplică procedurilor de soluționare extrajudiciară a litigiilor izvorâte din contracte de vânzări sau din contracte de prestări servicii încheiate între comercianții care desfășoară activități în România și consumatorii rezidenți în Uniunea Europeană, prin intervenția unei entități de soluționare alternativă a litigiilor ce va fi denumită entitate SAL.

În prezent, în ceea ce privește existența unei entități SAL în România, ea nu este încă funcțională, fiind preconizată înființarea acesteia până la sfârșitul lunii februarie în cadrul ANPC.

Este important de subliniat că primul pas ce trebuie urmat în cazul apariției unui diferend se referă la contactarea comerciantului de către consumator în vederea soluționării amiabile a diferendului. În cazul în care acest demers nu dă rezultate, consumatorul va prezenta reclamația entității SAL pentru ca aceasta să instrumenteze litigiul.

Entitățile SAL au posibilitatea de a propune sau de a impune o soluție litigiului, în funcție de procedura aleasă de părți. În cazul procedurilor prin care se propune o soluție, consumatorii au posibilitatea de a se retrage din procedură în orice moment dacă nu sunt satisfăcuți de funcționarea sau de modul de derulare al procedurii.

Comercianții sunt obligați să informeze consumatorii cu privire la entitatea sau entitățile SAL de care aparțin atunci când se angajează să utilizeze respectivele proceduri. Informațiile respective vor include adresa site-ului de internet al entității SAL ce urmează să fie înființată în cadrul ANPC.

În cazul în care comercianții nu respectă această obligație, avem de a face cu o contravenție sancționabilă cu amenzi între 2000 și 5000 lei, astfel cum prevede OG 38/2015.

De asemenea, este necesar de menționat că în sarcina consumatorilor nu există obligația de a apela la entitățile de soluționare alternativă a litigiilor, ei având la dispoziție posibilitatea de a opta între a depune o sesizare la ANPC sau a recurge la soluționarea alternativă a diferendului.

Mai mult, ar putea fi benefic pentru comercianți să opteze pentru procedura de soluționare alternativă a litigiilor, să informeze consumatorii despre aceasta și în consecință să afișeze un link electronic către entitățile abilitate, fiind astfel posibilă o eventuală prevenție a sancțiunilor pecuniare ce ar putea fi aplicate de către comisarii ANPC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *