Tag: arbitraj

20
Jul

Când pot profesioniștii să apeleze la arbitraj

În prezent, legislația română oferă două posibilități judiciare de soluționare a litigiilor ivite între părțile unui contract, anume în fața instanțelor judecătorești, jurisdicție cu caracter public, fie în fața tribunalelor arbitrale, jurisdicție alternativă cu caracter privat. Potrivit art. 549 din Codul de procedură civilă convenția arbitrală se poate încheia fie sub forma unei clauze compromisorii, înscrisă în contractul principal ori

Read more

3
Jan

Arbitrajul – justiție privată de origine convențională

Arbitrajul – justiție privată de origine convențională Deși mai puțin familiar publicului larg, arbitrajul este o instituție accesibilă în soluționarea litigiilor comerciale, prin întelegerea părților. Arbitrajul este o jurisdicție alternativă față de tribunal sau judecătorie, având caracter privat și care oferă posibilitatea părților participante la încheierea unui contract să prevadă ca orice litigiu decurgând din sau în legătură cu respectivul

Read more