Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Articole

Învățat e omul care nu termină niciodată de învățat. - Lucian Blaga
Utilizarea semnăturii electronice în cazul contractelor individuale de muncă

Codul muncii prevede, în conținutul articolului 16, posibilitatea utilizării semnăturii electronice pentru contractele individuale de muncă, actele adiționale ale acestora, precum și pentru alte documente din domeniul relațiilor de muncă (anexe, fișe de post etc.). În acest sens, părțile contractante pot opta ca, pe lângă utilizarea semnăturii olografe, să folosească semnatura electronică avansată sau calificată...

Cum dovedim înmânarea unei copii a contractului individual de muncă către salariat?

  Cum dovedim înmânarea unei copii a contractului individual de muncă către salariat? Semnatura olografa vs. Semnatura electronica   Baza legală a înmânării copiilor în situația încheierii unor contracte sinalagmamtice se află în Codul de Procedură civilă, mai exact în art. 274 alin. (1): Înscrisul sub semnătură privată, care constată un contract sinalagmatic, are putere...