Tag: Semnatura olografa

17
May

Cum dovedim înmânarea unei copii a contractului individual de muncă către salariat?

  Cum dovedim înmânarea unei copii a contractului individual de muncă către salariat? Semnatura olografa vs. Semnatura electronica   Baza legală a înmânării copiilor în situația încheierii unor contracte sinalagmamtice se află în Codul de Procedură civilă, mai exact în art. 274 alin. (1): Înscrisul sub semnătură privată, care constată un contract sinalagmatic, are putere doveditoare numai dacă a fost

Read more