Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Titlul executoriu european – executarea silită a creanțelor necontestate în Uniunea Europeană

Într-un articol recent, scriam despre executarea silită a hotărârilor judecătorești în Uniunea Europeană și arătam care este metoda pe care un creditor o are de urmat pentru a pune în executare o astfel de hotărâre.

Sigur, după aflarea acestor informații, apare întrebarea firească: Dar alte titluri executorii cum pot fi executate în Uniune?

Răspunsul este furnizat de Regulamentul (CE) Nr. 805/2004 Al Parlamentului European Și Al Consiliului  din 21 Aprilie 2004 Privind Crearea Unui Titlu Executoriu European Pentru Creanțele Necontestate – în continuare, Regulamentul, iar în acest articol vom prezenta succint procedura pe care un creditor o are de urmat pentru obținerea acestui titlu executoriu european.

Titlul executoriu european este un certificat care se emite anexat unei hotărâri judecătorești, unui act autentic sau unei tranzacții judiciare și în virtutea căruia creditorul va putea obține executarea silită pe teritoriul altui stat membru al UE (în afara Danemarcei).

Regulamentul dispune că există trei categorii de titluri executorii care pot fi certificate drept titluri executorii europene, încadrând creanțele ce rezultă din acestea în categoria de creanțe necontestate.

O creanță este considerată a fi necontestată, în viziunea Regulamentului:

(a) în cazul în care debitorul a recunoscut-o în mod expres acceptând-o sau recurgând la o tranzacție care a fost aprobată de o instanță judecătorești sau încheiată în fața unei instanțe judecătorești în cursul unei proceduri judiciare; sau

(b) în cazul în care debitorul nu i s-a opus niciodată, în conformitate cu normele de procedură ale statului membru de origine, în cursul procedurii judiciare; sau

(c) în cazul în care debitorul nu s-a prezentat sau nu a fost reprezentat în cadrul unei ședințe de judecată privind această creanță după ce a contestat-o inițial în cursul procedurii judiciare, cu condiția ca atitudinea sa să fie asimilabilă unei recunoașteri tacite a creanței sau a faptelor invocate de creditor în temeiul legislației statului membru de origine; sau

(d) în cazul în care debitorul a recunoscut-o în mod expres într-un act autentic.

Având în vedere faptul că  executarea silită a hotărârilor judecătorești a fost deja tratată în articolul referit la început (recomandarea fiind în acest caz să se apeleze la procedura reglementată de Regulamentul Bruxelles I bis), acest articol se va concentra pe obținerea titlului executoriu european în legătură cu o tranzacție judiciară și în special cu un act autentic.

Actul autentic este, în accepțiunea legiuitorului european, „ un act întocmit sau înregistrat în mod formal ca act autentic și a cărui autenticitate: (i) se referă la semnătura și conținutul actului autentic și (ii) a fost stabilită de către o autoritate publică sau orice autoritate împuternicită în acest sens de către statul membru de origine;

Pentru simplificare, de plano, actul autentic este acel act întocmit în fața notarului public, de exemplu, un contract de vânzare a unui imobil.

 

Condiții și procedura pentru obținerea  certificatului privind titlul executoriu european

În vederea obținerii titlului executoriu european pentru o tranzacție judiciară (care este consfințită de o hotărâre judecătorească), creditorul va depune o cerere de emitere a titlului în fața instanței care a consfințit tranzacția. În cazul actelor autentice, aceasta se va depune în fața autorităților competente din statul membru în care a fost elaborat actul autentic.

Cererea privind emiterea certificatului se poate face, fie la momentul consfințirii/întocmirii acestuia, fie la orice moment ulterior, cât timp creanța în cauză este executorie (caracterul executoriu per se al creanței fiind o condiție de admisibilitate a cererii).

În cazul în care actul este sau a fost elaborat în fața unei autorități competente a unui stat membru altul decât România și Bulgaria, acesta trebuie să fi fost elaborat la sau după data de 21 ianuarie 2005. În cazul în care actul a fost elaborat în România sau Bulgaria, acesta trebuie să fi fost elaborat la sau după data de 1 ianuarie 2007. De asemenea, creanța în cauză trebuie să aibă natura unei creanțe civile ori comerciale și să fi atins scadența.

 

Căi de atac

Împotriva refuzului emiterii titlului executoriu european, creditorul poate formula cale de atac decât dacă aceasta este prevăzută de legislația statului care a refuzat emiterea.

Cât privește perspectiva debitorului, paleta acestuia este mult mai largă, putând acționa atât la nivelul statului de origine, cât și la nivelul statului unde are loc executarea.

Printre altele, în cazul în care titlul executoriu european a fost eliberat cu încălcarea cerințelor stipulate în regulament, debitorul poate să se adreseze autorității competente a statului membru de origine solicitând ca certificatul de titlu executoriu european să fie retras, completând formularul din anexa VI la Regulament. Procedura de urmat este reglementată la nivel intern de fiecare stat membru.

De asemenea, în statul de origine, debitorul are la îndemână căi de atac în cazul în care există erori ori neconcordanțe între actul autentic și titlul european, precum și dacă actul autentic a încetat să fie executoriu sau caracterul executoriu al acestuia a fost suspendat sau limitat.

În statul unde are loc executarea, debitorul poate cere suspendarea sau limitarea executării, dacă dovedește, fie că  a intentat o acțiune împotriva actului autentic certificat ca titlu executoriu european sau că a solicitat rectificarea sau retragerea certificatului de titlu executoriu european în statul de origine.

 

Concluzie

În cazul în care pentru o tranzacție judiciară ori pentru un act autentic, a fost emis un certificat de titlu executoriu european, acestor acte le-a fost recunoscută puterea executorie în alte state membre, fără a fi necesară încuviințarea executării și fără a fi posibilă contestarea recunoașterii.

Importanta acestei proceduri este majoră, dat fiind faptul că scutește creditorii de proceduri anevoioase care pot îngreuna sau chiar uneori face imposibilă executarea silită a unor creanțe de altfel perfect executorii în statele membre de origine

 

Av. Alexandru Teodorescu

2 comments

 • Manoli

  July 22, 2020 at 12:53 pm

  Buna ziua.

  Imi puteti spune unde, carei institutii, se trimit aceste certificate de titlu executoriu european? Si daca trebuie traduse? Am unul privind un debitor care lucreaza in Germania.

  Reply

  • Grecu si Asociații

   July 30, 2020 at 7:41 am

   Buna ziua,

   in conformitate cu tomul al optulea din Codul german de procedura civila, executarea hotararilor judecatoresti in materie civila tine de competenta executorului judecatoresc, acesta fiind un functionar judiciar de categorie intermediara al landului. Avand in vedere cele expuse anterior, va trebui sa va adresati unui executor jdecatoresc din circumscriptia instantei locale de care apartine debitorul.
   In ceea ce priveste traducerea titlului executoriu, intr-adevar, acesta va trebui sa fie tradus in limba oficiala a statului unde va fi pus in executare. Pentru o analiza detaliata a documentelor, puteti sa ne scrieti la adresa: office@greculawyers.ro.

   O zi frumoasa!
   Grecu si Asociatii

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *