Anularea instrucţiunii nr.1/2019 emisă de Agenția Națională pentru Achiziții Publice – implicații juridice

În data de 30.07.2020, Curtea de Apel București a pronunțat o hotărâre prin care a dispus anularea Instrucţiunii nr.1/2019 emisă de Agenția Națională pentru Achiziții Publice. Deși, la acest moment, hotărârea nu este definitivă, putând să fie atacată cu recurs, implicațiile acesteia sunt demne de analizat, întrucât, în ipoteza  menținerii hotărârii instanței de fond și în calea de atac, condițiile de ajustare a prețurilor contractelor de achiziție publică/sectorială vor fi mult mai avantajoase antreprenorilor.

Instrucțiunea anulată avea drept obiect reglementarea modului în care pot fi modificate (ajustate) prețurile contractelor de achiziție publică pe parcursul executării acestora și  modifica vechea Instrucțiune nr. 2/2018, în sensul în care condițiile de ajustare/actualizare sunt considerabil mai restrictive.

Așa cum arătam, odată cu anularea Instrucțiunii nr. 1/2019, efectele acesteia vor înceta să se mai producă, fiind înlocuite direct cu prevederile din Instrucțiunea nr. 2/2018.

Dintre cele mai importante efecte pe care le avem în vedere sunt cele legate de motivele concrete pentru care poate fi efecutată actualizarea prețurilor în contractele de achiziție publică/sectorială.

Sub Instrucțiunea nr. 1/2019, în cazul modificării salariului minim, prețul nu putea fi ajustat decât strict pentru acoperirea costurilor legate de creșterea salariilor minime.

Astfel, spre exemplu, în ipoteza creșterii salariului minim de la valoarea de 2080 RON brut, la 2230 RON brut (aproximativ 7%), în accepțiunea Instrucțiunii nr. 1/2019, odată cu ajustarea prețului, contractantul nu va primi în plus decât diferența de 150 RON brut/salariat, făcându-se abstracție că o atare creștere îi obligă pe agenții economici să crească și restul salariilor salariaților, astfel încât să păstreze echilibrul salarial în companie.

Pe de altă parte,  sub imperiul Instrucțiunii nr. 2/2018, care va intra în vigoare odată cu definitivarea Curții de Apel București, prețul contractului va crește proporțional cu valoarea pe care contractantul va trebui să o investească în creșterea salarială, în sensul în care valoarea manoperei va fi actualizată cu un procent egal cu cel cu care a fost indexat salariul minim.

 

De asemenea, Instrucțiunea nr. 2/2018 conține o serie de alte prevederi care au fost abrogate prin Instrucțiunea nr. 1/2019, acum anulată în fond, precum:

  • Creşterea sau diminuarea preţurilor unor materii prime/materiale/alte produse (inclusiv combustibili şi energie) care influenţează preţul ofertei;
  • Intrarea în faliment sau incapacitatea unuia sau mai multor furnizori declaraţi în ofertă de a mai furniza anumite produse ceea ce duce la obligarea ofertantului de a schimba furnizorul şi să îl pună în situaţia de a înregistra pierderi materiale.

Evident, și aceste motive de ajustare sunt de o importanță reală pentru contractanți, întrucât, în reglementarea Instrucțiunii nr. 1/2019, modificarea costurilor produselor necesare pentru executarea contractului, fie că ar fi venit ca urmare a modificării condițiilor pieței, fie din necesitatea obiectivă de a schimba furnizorul, erau complet ignorate.

În concluzie, hotărârea Curtii de Apel București este mai mult decât benefică pentru contractanți, însă ea nu va putea fi pusă în practică decât după ce aceasta va deveni definitivă (fie prin neformularea căii de atac, fie prin respingerea recursului).

Avocat Alexandru Teodorescu

Lasă un comentariu