În contextul stării de alertă impuse de autorități, apare obligativitatea purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor în scopul prevenirii răspândirii virului SARS-CoV-2.

Coform Ordinului Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne cu nr. 874 din 22 mai 2020 pe durata stării de alertă se instituie obligativitatea instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor economici şi profesioniştilor de a organiza activitatea astfel încât să se asigure la intrarea în sediu efectuarea triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, în condiţiile şi cu respectarea instrucţiunilor generale privind măsurile de igienă.

Fiecare angajator va trebui să ia măsurile necesare prin elaborarea de proceduri proprii pe baza unei evaluări de risc pentru fiecare angajat, sau categorie de angajați ținând cont de specificul activității, programul de lucru, structura incintei și cea organizatorică.

Conform ordinului în discuție, evaluările de risc se efectuează de către medicii de medicina muncii care vor stabili și condițiile purtării măștii pentru angajați, iar responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă va face instruirea angajaţilor în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă (SSM).

Conform Legii cu nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, angajatorul trebuie ca în mod direct sau prin servicii externe să se ocupe cel puțin de prevenirea riscurilor profesionale, să implementeze măsuri concrete și să le monitorizeze periodic pentru a se adapta constant la personal precum și la evoluția tehnologică.

Procedurile pe care le elabora anterior vor trebui să integreze și măsura purtării măștii de protecție precum și măsurarea temperaturii chiar și în intreprinderile mici și mijlocii unde instruirea SSM nu se realiza la un nivel foarte ridicat și amplu. Drept urmare, consultanții angajatorului pot contribui la adaptarea procedurilor prin integrarea noilor obligații legale și aducerea la cunoștința salariaților.

Într-un context atât de sever din punct de vedere legislativ și economic, este necesară o atenție sporită asupra tuturor procedurilor, având în vedere faptul că, pe lângă riscurile de accidente specifice activității societății, se adaugă și riscul îmbolnăvirii cu virusul CORONA. Fiecare salariat trebuie informat în mod corespunzător cu privire la măsurile ce se adopă prin lege la nivel de companie și în cazul în care angajatorul apelează la servicii externe, acestea trebuie să fie informate de către angajator asupra factorilor cunoscuţi că au efecte sau sunt susceptibili de a avea efecte asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.

Lucrătorii desemnați cu aducerea la îndeplinire a măsurilor de prevenire în ceea ce privește răspândirea coronavirusului trebuie să beneficieze de toate mijloacele necesare pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor lor, să fie într-un numar suficient prin raportare la numărul de salariați și să fie informați corespunzător pentru a putea la rândul lor să transmit informațiile necesare salariaților.

Pentru o coerență mai mare, se recomandă elaborarea unei note de informare care să conțină pașii pe care trebuie să îi parcurgă, sarcinile concrete, modalitatea de aplicare și procedura în cazuri excepționale, cum ar fi situația în care un salariat nu îndeplinește condițiile și devine suspect de virus.

De asemenea, având în vedere faptul că datele prelucrate de angajator prin intermediul salariatului reprezintă date cu caracter personal sensibile, se recomandă ca informarea să conțină și scopurile prelucrării, temeiul și măsurile tehnice și organizatorice la nivel de unitate.

Evaluarea de impact pentru implementarea măsurilor privind riscul de îmbolnăvire efectuată de medicul de medicina muncii ar trebui dublată și de o evaluare a riscului de încălcare a drepturilor și libertăților fundamentale ale salariaților privind viața privată.

În aplicarea tuturor măsurilor se va ține cont de principiile instituite de GDPR privind minimizarea datelor prelucrate, durata păstrării acestora și interdicția de a le impărtăși cu persoane neautorizate, având în vedere gradul de sensibilitate pe care acestea îl au.

Ordinul nu conține sancțiunile aplicabile angajatorilor, însă încălcările prevăzute de lege reprezintă contravenții și pot fi aplicate amenzi de până la 10000 de lei.

Avocat Raluca Comănescu

Lasă un comentariu