Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleFebruary 7, 20240

Atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvență

Una dintre cele mai importante instituții din procedura insolvenței, utilizată deseori în mod neîntemeiat de către creditorii debitorului nemulțumiți de faptul că sumele înscrise în tabelul definitiv de creanțe nu au fost recuperate, este cea a atragerii răspunderii patrimoniale a persoanelor responsabile de insolvența debitorului, în mod uzual a administratorului.

Astfel, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv al debitorului ajuns în stare de insolvență, fără să depășească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu fapta respectivă, să fie suportată de membrii organelor de conducere și/sau supraveghere, precum și de orice altă persoană care a contribuit la starea de insolvență a debitorului.

Faptele susceptibile să constituie un motiv al cererii de atragere a răspunderii sunt prevăzute de art. 169 din Legea insolvenței, respectiv:
a) Au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;
b) Au făcut activități de producție, comerț sau prestări de servicii în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;
c) Au dispus, în interes personal, continuarea unei activități care ducea, în mod vădit, persoana juridică la incetarea de plăți;
d) Au ținut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea;
e) Au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia;
f) Au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii incetării de plăți;
g) În luna precedentă încetării plăților, au plătit sau au dispus să se plătească cu preferință unui creditor, în dauna celorlalți creditori;
h) Orice altă faptă săvârșită cu intenție, care a contribuit la starea de insolvență a debitorului.

Administratorul sau lichidatorul judiciar au obligația de a formula o astfel de cerere ori de câte ori identifică persoanele vinovate de starea de insolvență. Dacă aceste persoane nu au fost identificate, acțiunea poate fi introdusă de președintele comitetului creditorilor sau, în lipsa sa, de un creditor desemnat de adunarea creditorilor. În plus, orice creditor care deține mai mult de 30% din valoarea creanțelor poate formula această acțiune.

Acțiunea se prescrie în termen de 3 ani de la data când a fost cunoscută sau trebuia să fie cunoscută persoana care a contribuit la apariția stării de insolvență, dar nu mai târziu de data publicării în BPI a raportului cauzelor care a condus la deschiderea procedurii insolvenței.

Pentru a preîntâmpina ascunderea bunurilor până la soluționarea cauzei, administratorul judiciar sau comitetul creditorilor, după caz, vor avea posibilitatea de a formula o cerere de instituire a măsurilor asigurătorii.

În cazul admiterii cererii, executarea silită se face de către executorul judecătoresc potrivit Codului de procedură civilă. În plus, persoana împotriva căreia s-a pronunțat o hotărâre definitivă de atragere a răspunderii nu mai poate deține calitatea de administrator pentru o perioadă de 10 ani, iar dacă deține o astfel de calitate va fi decăzută din drepturi pentru o perioadă de 10 ani.

Societatea noastră este specializată atât în formularea cererii de atragere a răspunderii, cât și în efectuarea tuturor apărărilor necesare într-o astfel de cauză, asistența de specialitate din partea unui avocat fiind esențială.

Pentru mai multe informații sau orice întrebări suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați:

➡ Telefon: (+4) 031 426 0745
📧 Email: office@grecupartners.ro

Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a oferi suportul nostru legal la toate situațiile dumneavoastră.
Așteptăm cu nerăbdare să discutăm cu dumneavoastră.

Avocat Daniel Pavelescu

Versiunea în engleză și spaniolă a acestui articol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *