Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Atribuțiile de control ale polițiștilor locali

Societățile, pentru a funcționa în mod legal, trebuie să îndeplinească o serie de condiții, să dețină diferite avize, autorizații sau aprobări din partea autorităților publice. În situațiile în care entitățile nu dețin aceste documente, dar și în situația în care nu au încheiate anumite contracte impuse de lege, autoritățile, în urma cotroalelor organizate, au posibilitatea să dispună diverse măsuri sancționatorii.

 

Cine poate realiza aceste controale?

Cu titlu general, Legea 218/2002 prevede o serie de atribuții si îndatoriri ale Poliției Române, printre care și cea de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor contravenționale. În scopul realizării acestor prerogative, Poliția Română este învestită cu exercițiul autorității publice și acordă sprijin autorităților administrației publice centrale și locale în vederea desfășurării activității acestora.

În concret, potrivit Legii 155/2010, aceste atribuții sunt aduse la îndeplinire de către poliția locală, prin agenții săi, care au competențe și îndatoriri în diverse domenii, precum ordinea, liniştea publică şi paza bunurilor, circulaţia pe drumurile publice, disciplina în construcţii şi afişajul stradal, protecţia mediului, activitatea comercială și evidenţa persoanelor.

În exercitarea prerogativelor aferente fiecărui domeniu indicat anterior, poliția locală se supune și Regulamentului-Cadru de organizare și funcționare din 23 decembrie 2010.

 

Care sunt atributiile polițiștilor locali?

Astfel, în ceea ce privește activitățile economice, poliția locală, prin agenții săi, poate efectua controale la sediul sau punctele de lucru ale societăților, cu scopul identificării diverselor nereguli. Prin aceste controale pot viza:

 • verificarea deținerii unei autorizații de constructie valabilă, în cazul lucrăriilor de construcții;
 • respectarea normelor privind afisajul publicitar, inclusiv cele privind amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice;
 • respectarea normelor privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor;
 • verificarea existenței contractelor de salubrizare;
 • respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;
 • verificarea legalității activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;
 • verificarea existenţei la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
 • respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;
 • respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;
 • respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;
 • respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;
 • respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;
 • petiţiile primite în legătură cu activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;
 • sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor.

De asemenea, poliția locală cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora.

În urma controalelor efectuate, agenții cu atribuţii în domeniul activităţii comerciale pot constata contravenţii şi aplica sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea regulilor de comerţ stabilite prin lege, în limita competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale.

 

Ce documente pot solicita spre verificare polițiștii locali?

În realizarea tuturor acestor atribuții, polițiștii locali pot solicita spre control autorizaţiile, avizele şi acordurile prevăzute de lege, necesare desfăşurării activităţii, în funcţie de specific,  precum:

 • Registrul Unic de Control;
 • Actul de identitate al reprezentantului societății;
 • Certificatul de Înregistrare eliberat de Registrul Comerțului;
 • Certificatul Constatator;
 • Certificatul de Producător;
 • Titlul de deținere a spațiului (contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere, contractul de concesiune, etc.);
 • Dovada plății chiriei;
 • Contractul de salubritate încheiat cu o societate autorizată;
 • Contract pentru furnizarea energiei termice/apa caldă;
 • Autorizația de funcționare;
 • Cursurile de calificare în domeniu;
 • Acte justificative privind proveniența mărfurilor.

 

Din păcate, legea nu enumeră documentele ce pot fi solicitate la momentul realizării controlului, însă polițisții locali sunt obligați să se prezinte, să se legitimeze și să declare funcția și unitatea de poliție locală din care face parte.

Important este faptul că polițiștii răspund de păstrarea secretului de serviciu și a datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care au acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu, de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştciincios a îndatoririlor de serviciu, de legalitatea, corectitudinea şi exactitatea datelor, măsurilor şi sancţiunilor dispuse prin documentele întocmite.

Avocat Mihut Radu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!