Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Noile recomandări ale Consiliului Concurenței

Noile recomandări ale Consiliului Concurenței pentru implementarea programelor de conformare la nivelul asociațiilor de companii

Consiliul Concurenței a elaborat la data de 01.02.2021 Ghidul privind conformarea cu regulile de concurență de către asociațiile de companii ( ”Ghidul” ) cu scopul de a crește gradul de conștientizare în ceea ce privește conformarea cu normele din domeniul concurenței și de a oferi sfaturi practice în acest sens.

Ghidul tratează diferite aspecte ce ţin de comportamentul individual al companiilor în vederea evitării încălcării reglementărilor din domeniul concurenţei, și implicit evitarea sancțiunilor de către Consiliul Concurenței.

În special, regăsim în acest document explicațiile necesare pentru asociațiile de companii și care sunt perfect compatibile cu legislația din domeniul concurenței, în privința modalităților de evitare a  riscului de a se crea un cadru propice pentru întelegeri anticoncurențiale.

Acest ghid cuprinde atât concepte specifice reglementărilor din domeniul concurenţei, cât şi o descriere a cazurilor tipice pentru care poate fi atrasă răspunderea asociaţiei, și nu este menit să înlocuiască legislația incidenta în domeniu, exemplele nefiind limitative. De asemenea, Consiliul Concurenței nu va evalua programele individuale de conformare ale intreprinderilor în afara unei riguroase investigații.

În același timp, documentul include exemple din practica Consiliului Concurenței din Romania, dar si a altor autorități de concurență, precum și o serie de recomandări pentru evitarea încălcării legii.

În esență documentul elaborat de Consiliul Concurenței cuprinde și un set de recomandări pentru adoptarea și implementarea programelor de conformare la nivelul asociațiilor, precum și modalitățile de sesizare a Consiliului Concurenței în cazul unor posibile fapte anticoncurențiale.

Cele mai importante subiecte analizate în cuprinsul ghidului structurate în mai multe capitole, vizează rolul concurenţei şi cadrul de reglementare, politici necesare de conformarea cu legislaţia concurenţei, elementele unui program eficient de conformare, implementarea efectivă a programului de conformare, costurile neconformării cu legislaţia concurenţei și eficienţa programelor de conformare.

 

În acest moment, unul din subiectele de interes considerăm că îl prezintă calificarea acelor comportamente de piaţă ale întreprinderilor care împiedică, restrâng ori denaturează concurenţa și care sunt sancționate sau verificate de Consiliul Concurenței. Pe scurt, conform Ghidului principalele practici anticoncurenţiale sancţionate de legislaţie sunt:

a) Înţelegerile anticoncurenţiale sau practicile concertate (coordonarea comportamentului pe piaţă, fără să se fi încheiat un acord) între două sau mai multe întreprinderi ce pot avea loc:

  • la nivel orizontal, între concurenţi (întreprinderi care operează la acelaşi nivel al lanţului de producţie sau distribuţie). Cele mai grave sunt înţelegerile si/sau practicile concentrate orizontale secrete, de tip cartel, cum ar fi cele privind fixarea preţurilor de vanzare a bunurilor/serviciilor catre terţi, împărţirea pieţelor sau a clienţilor.
  • la nivel vertical, între întreprinderi care operează la niveluri diferite ale lanţului de producţie sau distribuţie, de exemplu, între un producător şi un distribuitor al acestuia[1].

 

b) Decizii ale asociaţiilor de întreprinderi (patronale sau profesionale) privind stabilirea şi impunerea unei conduite comune membrilor săi, în privinţa, spre exemplu, a preţurilor, standardelor sau a unei obligaţii de a schimba informaţii sensibile cu privire la politica comercială.

c) Comportamentul abuziv săvârşit de o întreprindere care deţine poziţie dominantă pe o piaţă poate îngrădi/elimina concurenţa prin, de exemplu, practici de excludere (câştigarea de noi clienţi prin practicarea unor preţuri menţinute artificial la un nivel scăzut cu scopul de a înlătura concurenţa), de exploatare (impunerea unor preţuri nejustificat de mari) sau de discriminare (practicarea unor reduceri speciale pentru clienţii care au drept furnizor unic sau principal întreprinderea aflată în poziţie dominantă).

d) Situațiile în care companiile care fuzionează sau care dobândesc controlul direct sau indirect asupra uneia sau mai multor companii sau părți ale acestora (prin preluarea acțiunilor sau activelor, prin încheierea unui contract sau prin orice alte mijloace), precum și persoana care înfiinţează o companie împreună cu un alt partener trebuie să ia în calcul obţinerea unei decizii de autorizare de la autoritatea de concurenţă, atunci când legea impune această procedură[2].

Soluțiile pe care Consiliul Concurenței le oferă conțin strategii voluntare de prevenire şi gestionare a riscurilor prezentate de posibilele încălcări ale legislaţiei concurenţei, dar care trebuie adaptate la propriul model de afacere, iar  la baza elaborarii lor trebuie să aibă o analiză riguroasă de risc, specifică activităţii şi industriei în care activează întreprinderea, precum şi structurii sale organizaţionale

Problema conformării companiilor cu politicile de concurență a generat o serie de controverse ce nu au fost tranșate definiv, fapt ce a determinat preocupări constante din partea Consilului Concurenței în această privință, prin emiterea unor puncte de vedere cu scopul de a crește gradul de conștientizare al necesităţii conformării cu normele dreptului concurenței și de a oferi sfaturi practice în acest sens, ce s-au dovedit a fi de-a lungul timpului foarte utile în practică, pentru eficiența acestora.

În vederea preîntâmpinării investigațiilor din partea Consiliului Concurenței, recomandarea generală o reprezintă pregătirea pe care trebuie să o realizeze fiecare companie în parte prin adoptarea unei decizii a conducerii prin care conformitatea cu legile și promovarea practicilor etice de afaceri să fie ridicate la nivelul politicilor acesteia. Totodată, prin aceeși decizie poate fi desemnată şi persoana responsabilă de implementarea politicii de concurență în cadrul companiei respective.

[1]http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/bucket12/id12280/ghid_privind_conformarea_cu_regulile_de_concurenta.pdf.

[2]http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/bucket12/id12280/ghid_privind_conformarea_cu_regulile_de_concurenta.pdf.

 

Avocat Alexandra Florescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!