Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Cererea de admitere a creanței și tabelul preliminar

În urma deschiderii procedurii insolvenței, administratorul judiciar provizoriu va transmite tuturor creditorilor menționați în lista depusă de către debitor o notificare, cu cel puțin 10 zile înainte de împlinirea termenului-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor care va cuprinde termenele limită pentru depunerea de către creditori a opozițiilor la sentința de deschidere a procedurii, de înregistrare a cererii de admitere a creanțelor, de verificare a creanțelor și de întocmire a tabelului preliminar, precum și termenul de definitivare a tabelului creanțelor.

Urmare a acestei notificări, toți creditorii ale căror creanțe sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, cu excepția salariaților, vor depune cererea de admitere a creanțelor în termenul fixat de judecătorul-sindic și indicat în notificarea menționată anterior.

Cererea de admitere a creanței va cuprinde numele sau denumirea creditorului, domiciliul sau sediul sau, suma datorată și temeiul creanței, dar și mențiuni privind eventualele cauze de preferință.

În vederea dovedirii creanței, creditorul va anexa cererii documentele justificative ale creanței și ale actelor de constituire de cauze de preferință în același termen stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanțelor.

Ulterior împlinirii termenului limită stabilit de judecătorul-sindic, administratorul judiciar va proceda la verificarea tuturor creanțelor, cu excepția celor constatate prin hotărâri judecătorești executorii.

Astfel, administratorul judiciar va verifica fiecare cerere și document depuse și va efectua o cercetare amănunțită pentru a stabili legitimitatea, valoarea exactă și prioritatea fiecărei creanțe, având inclusiv dreptul de a constata că a intervenit prescripția extinctivă.

Ca rezultat al verificărilor făcute, administratorul judiciar va întocmi și va înregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinzând toate creanțele împotriva averii debitorului. Tabelul preliminar de creanțe va fi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență, iar după publicare creditorii înscrise pot participa la ședințele adunării creditorilor.

Odată cu publicarea tabelului în BPI, administratorul judiciar va trimite de îndată notificări creditorilor ale căror creanțe sau drepturi de preferință au fost trecute parțial în tabelul preliminar sau au fost înlăturate, precizând motivele care au stat la baza acestor decizii.

➡📞Contact: (+4) 031 426 0745 – office@grecupartners.ro

Avocat Daniel Pavelescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *