Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Articole

Învățat e omul care nu termină niciodată de învățat. - Lucian Blaga

Ulterior deschiderii procedurii de insolvență și transmiterii de către administratorul judiciar a notificării privind deschiderea procedurii insolvenței către creditori, aceștia din urmă au dreptul de a formula o cerere de admitere a creanței la masa credală a debitorului. Astfel, toate creanțele deținute împotriva debitorului pot fi recuperate sau, cel puțin, solicitate în procedura colectivă de...

În urma deschiderii procedurii insolvenței, administratorul judiciar provizoriu va transmite tuturor creditorilor menționați în lista depusă de către debitor o notificare, cu cel puțin 10 zile înainte de împlinirea termenului-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor care va cuprinde termenele limită pentru depunerea de către creditori a opozițiilor la sentința de deschidere a procedurii,...