Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleNovember 14, 20230

Contribuabilii au 45 zile la dispoziție de la primirea actelor administrative fiscale pentru a depune contestație

Contribuabilii dețin 45 zile la dispoziție de la primirea actelor administrative fiscale pentru depunerea contestației în cazul în care considera că anumite drepturi le-au fost încălcate. Exista însă mai multe excepții de la acest termen.

Contestația se depune în termen de 45 de zile de la data la care este comunicat titlul de creanță sau actul administrativ fiscal, cu excepția cazului în care titlul de creanță ori actul administrativ fiscal respectiv nu cuprinde unul dintre următoarele elemente:

  • posibilitatea de a fi contestat;
  • termenul în care poate fi depusă contestația;
  • organul fiscal la care trebuie depusă contestaț

În aceste situații contestația poate fi depusă în termenul de 3 luni calculat de la momentul comunicării titlului de creanță ori a actului administrativ fiscal.

Poate formula contestație doar persoana care consideră ca a fost lezată în drepturile sale printr-un titlu de creanță ori printr-un alt act administrativ fiscal emis. Contestația trebuie depusă la organul fiscal emitent al titlului de creanță ori al altor acte administrative fiscale care sunt atacate.

Daca respectiva contestație este formulată prin intermediul unui împuternicit, se va prezenta mandatul-procura ori împuternicirea avocațială, după caz.

Dacă contestatarul se află în insolvență, reorganizare, faliment ori lichidare si i-a fost ridicat dreptul la propria administrare, contestația trebuie depusă de către administratorul special/administratorul judiciar sau lichidatorul, după caz, și va fi însoțită de actul prin care a fost numit.

Dacă nu sunt îndeplinite cerințele care privesc depunerea împuternicirii/mandatului ori cele privind semnătura, structura pentru soluționarea contestațiilor va solicita contestatarului ca în termen de 5 zile comunicare sa îndeplinească cerințele respective.

Decizia privind soluționarea contestației este întocmită și se comunică astfel:

  • cate un exemplar contestatarului/ administratorului special/administratorului judiciar ori lichidatorului;
  • un exemplar rămâne la dosarul contestației;
  • un exemplar se păstrează la dosarul deciziilor.

În cazul în care, de la data la care a fost formulată contestația și până la soluționarea acesteia, se schimbă competența contestatorului, organul fiscal emitent deține obligația de a transmite exemplarul original al deciziei de soluționare a contestației către noul organ fiscal în a cărui administrare se află contribuabilul pentru a fi pusă în executare.

Pentru mai multe informații sau orice întrebări suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați:

➡ Telefon: (+4) 031 426 0745
📧 Email: office@grecupartners.ro

Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a oferi suportul nostru legal la toate situațiile dumneavoastră.
Așteptăm cu nerăbdare să discutăm cu dumneavoastră.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!