Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Directiva dreptului la reparație – un pas înainte către promovarea unui consum durabil

Fiind parte integrantă din Planul de Acțiune pentru Economia Circulară al Comisiei Europene, propunerea de directivă aflată în dezbatere la nivel unional vizează consolidarea dreptului la reparație a bunurilor. Astfel, cunoscută și sub denumirea de Directiva R2R (Right to Repair), inițiativa legislativă urmărește, în concret, a se recurge la repararea bunurilor în detrimentul înlocuirii acestora cu altele noi.

Mai mult decât atât, directiva vizează inclusiv eliminarea impedimentelor care descurajează consumatorii să repare bunurile, pe fondul inconvenienței ori al dificultăților survenite în legatură cu accesul la serviciile de reparații. Ca atare, propunerea legislativă ar contribui la dezideratul unei economii circulare, prin crearea de stimulente atât pentru producători, cât și pentru consumatori, astfel încât să fie prelungit ciclul de viață al produselor și, totodată, să fie redus semnificativ nivelul poluării și al deșeurilor.

Pe cale de consecință, în vederea atingerii finalității dorite, consumatorilor le va fi pus la dispoziție un nou ansamblu de drepturi și instrumente menit să îi îndrepte pe aceștia spre soluția reparației, iar nu spre cea a înlocuirii bunurilor, în special:

  • dreptul de a solicita reparația produselor care pot fi, din punct de vedere tehnic, reparate în temeiul legislației unionale (spre exemplu, telefoanele mobile ori mașinile de spălat);
  • obligația producătorului de a informa consumatorii cu privire la produsele pe care sunt oblițati conform legii să le repare;
  • un formular european de informare privind reparațiile, formular pe care consumatorii sunt îndreptățiți să îl solicite din partea oricărui reparator (astfel realizându-se un cadru transparent în raport cu prețurile și condițiile reparațiilor);
  • o platformă online de comparare a reparațiilor, care să conecteze consumatorii cu reparatorii care activează în zona lor;
  • prelungirea cu șase luni a perioadei de răspundere a vânzatorului în caz de reparație.

Astfel, mandatul Consiliului ar putea impune producătorilor să efectueze reparațiile într-un termen și la un preț rezonabil (cu excepția situației în care prestarea serviciului este realizată cu titlu gratuit), astfel încât consumatorii să nu fie descurajați să își exercite drepturile. Suplimentar, în vederea reducerii birocrației pentru reparatorii mici, exclusiv cei cărora le incumbă obligația legală de a repara vor trebui să furnizeze, la cerere, formularul standardizat al UE. În privința celorlalți reparatori, furnizarea va ramâne facultativă. Dacă reparatorii furnizează formularul, condițiile stabilite în conținutul acestuia vor fi obligatorii pentru aceștia. Mai mult decât atât, formularul european trebuie să fie furnizat gratuit, însă consumatorul poate fi obligat la plata costului serviciului de diagnosticare.

Pe de altă parte, în ceea ce privește platforma europeană de reparații online, se propune ca aceasta să fie operată la nivel european în mod unic, în locul funcționării a 27 de platforme la nivel național. Însă, în cazurile în care sunt îndeplinite condițiile conținute în propunerea de directivă, statele membre vor putea să mențină platformele naționale de reparații online deja existente ori să creeze altele noi.

Suplimentar, Consiliul urmărește menținerea dreptului consumatorilor de a opta între repararea și înlocuirea produselor care prezintă defecte, în cuprinsul perioadei de răspundere a vânzătorului. În cazul solicitării reparației bunului, perioada de răspundere a vânzătorului va fi prelungită cu șase luni de la momentul la care produsul este adus în stare de conformitate. Astfel, vânzătorul va trebui să informeze consumatorul în legătură cu dreptul acestuia din urmă de a beneficia de repararea sau înlocuirea bunului, precum și despre extinderea perioadei de răspundere în cazul reparației.

Cum ar putea impacta comercianții, în mod concret, această directivă?

În situația în care această directivă ar fi transpusă în dreptul național, comercianții ar fi datori să își actualizeze politicile de vânzare și garanție, precum și, în cazul celor care își desfășoară activitatea în mediul online, Termenii și condițiile de pe platformele online aparținând acestora astfel încât să confere consumatorilor drepturile la reparație prevăzute de actul normativ în dezbatere.

Pentru mai multe informații sau orice întrebări suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați:

➡ Telefon: (+4) 031 426 0745
📧 Email: office@grecupartners.ro

Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a oferi suportul nostru legal la toate situațiile dumneavoastră.
Așteptăm cu nerăbdare să discutăm cu dumneavoastră.

Avocat Mihaela Bălău

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *