Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Cum funcționează CNA-ul

Cum funcționează CNA-ul în cazul depunerii unei plângeri cu privire la un spot TV/radio?

Multitudinea spoturilor difuzate în mediul audiovizual conduce, inevitabil, la apariția unui număr substanțial de plângeri pe care consumatorii sau după caz, persoanele juridice interesate le depun cu privire la o anumită comunicare comercială difuzată la TV sau radio.

Consiliul Național al Audiovizualului (în continuare CNA), unica autoritate de reglementare în domeniul audiovizual, analizează și se pronunță cu privire la legalitatea unui spot pentru care s-a depus o sesizare. CNA-ul lucrează numai în ședințe publice, organizate de două ori pe saptămână. Autoritatea publică, cu o zi înaintea ședinței publice, ordinea de zi în care se regăsesc și spoturile supuse analizei.

Anterior analizei comunicării comerciale, consiliul urmează o procedură în baza unui protocol de colaborare încheiat cu RAC – Consiliul Român pentru Publicitate, organism de autoreglementare în domeniul publicității. Astfel, imediat după înregistrarea plângerii, documentele ce fac obiectul sesizării sunt transmise către RAC cu solicitarea ca, în termen de 5 zile de la primire, să transmită un punct de vedere cu privire la comunicare, în sensul de a se pronunța dacă aceasta este conformă cu Codul de Practică în Comunicarea Comercială adoptat de RAC.

După ascultarea reprezentantului societății care a solicitat stațiilor TV/radio difuzarea spotului – în măsura în care acesta este prezent, CNA-ul ascultă punctul de vedere formulat de RAC urmând să decidă, ulterior, dacă respectiva comunicare comercială respectă dispozițiile aplicabile în materie de legislație în domeniul audiovizualului.

Deși CNA-ul nu este ținut de deciziile emise de RAC în baza unor reguli de etică și nici de motivările expuse de acest organism, în multe cazuri decizile celor două entități s-au aliniat. De menționat este însă faptul ca practica nu este unitară în această direcție, existând multiple situații în care CNA-ul nu a luat în calcul argumentele RAC.

În final, după închiderea dezbaterilor, membrii consiliului supun la vot decizia finală. În cazul în care se constată faptul că spotul analizat încalcă prevederile legale aplicabile, CNA-ul emite o decizie de intrare în legalitate cu privire la comunicarea comercială, urmând ca stațiile TV/radio să ducă la îndeplinire decizia autorității prin stoparea difuzării materialului respectiv.

Pentru a evita posibile decizii de intrare în legalitate, se recomandă ca anterior difuzării unui spot să se efectueze o analiză de conformitate a comunicării comerciale, atât din perspectiva normelor legale cât și a regulilor etice aplicabile în materie de publicitate.

Avocat Georgiana Trifan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *