Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleAv. Silviu CipuFebruary 26, 20200

Cum se poate obține autorizația de comisionar vamal?

Un prim pas ce trebuie parcurs pentru înțelegerea procedurii privind obținerea autorizației de comisionar vamal este reprezentat de înțelegerea procedurii de vămuire și ce reprezintă aceasta pentru orice agent economic ce urmează să-și desfășoare activitatea prin intermediul importului/exportului de produse în/din afara Uniunii Europene.

Autoritățile vamale sunt responsabile în primul rând de supravegherea comerțului internațional al Uniunii, contribuind astfel la un comerț echitabil și deschis, la punerea în aplicare a dimensiunii exterioare a pieței interne, a politicii comerciale comune și a celorlalte politici comune ale Uniunii cu un impact asupra comerțului, precum și la securitatea de ansamblu a lanțului de aprovizionare. Pentru acest motiv la nivelul Romaniei au fost instituite Directii Regionale Vamale, Birouri vamale de frontiera si Birouri Vamale de Interior pentru a putea supraveghea intreg procesul de import/export ce este realizat la nivel national de catre jucatorii de pe piata respectiva.

Vămuirea este un termen des întâlnit în expedierile internaționale și se referă la taxele, drepturile și costurile asociate transportului unor bunuri dintr-o țară în alta.

Managementul acestor drepturi vamale colectate este esențial pentru controlul fluxului de bunuri care ies sau intră în țară. Așadar, procesul de vămuire începe în țara de origine și se termină în țara de destinație.

Pentru orice import, plata datoriei vamale trebuie efectuată în contul de Trezorerie a Biroului Vamal în care se derulează formalitățile vamale aferente importului/exportului respectiv. Bunurile ce fac obiectul transportului în/din afara Uniunii Europene vor putea fi transmise către destinatar ulterior efectuării plății taxelor vamale, în contul de Trezorerie a Birourilor Vamale.

În acest sens, orice persoană interesată să efectueze un transport în afara/din afara Uniunii Europene trebuie să plătească spezele vamale prin intermediul contului EORI, iar de cele mai multe ori agenții economici apelează la un comisionar vamal pentru a se putea ocupa de toată procedura de vămuire, având o vastă experiență în spate și pentru a nu risca să fie sancționați pentru neîndeplinirea formalităților legale sau să își blocheze activitatea economică pentru neîndeplinirea dispozițiilor legale ce reglementează procedura de vămuire.

Potrivit REGULAMENTULUI din 7 iunie 2006 de aplicare a Codului vamal al României, comisionarul  vamal este persoana juridică română, constituită potrivit legii, care, în numele şi pe seama altei persoane sau în nume propriu, dar pe seama altei persoane, prezintă mărfurile şi efectuează declararea în detaliu a mărfurilor, depozitarea şi alte formalităţi prevăzute în reglementările vamale, precum şi plata la autoritatea vamală a cuantumului drepturilor de import şi de export. Comisionarul în vamă stabileşte raporturi juridice directe cu autoritatea vamală pentru ansamblul operaţiunilor pe care le efectuează şi răspunde de respectarea reglementărilor vamale.

Analizând dispozițiile legale, între agentul economic și comisionarul vamal se stabilește un raport juridic care are natura unui contract de mandat cu reprezentare (în cazul reprezentării directe) si mandat fără reprezentare (in cazul reprezentării indirecte) având ca obiect principal îndeplinirea tuturor formalităților vamale în numele și pe seama agentului economic.

Autorizaţia de comisionar în vamă se eliberează numai dacă solicitantul (comisionarul vamal) îndeplineşte următoarele condiţii:

  1. a) are incluse în obiectul de activitate autorizate unul din urmatoarele coduri CAEN 5320 – Alte activitati postale si de curier; 5229 – Alte activitati anexe transporturilor, precum și orice alte activități ce sunt în legatură directu cu activitatea de transport;
  2. b) deţine echipamente necesare descărcării, încărcării, manipulării, ambalării, dezambalării şi prezentării mărfurilor în vederea efectuării controlului vamal, precum şi personal specializat pentru efectuarea acestor operaţiuni;
  3. c) dispune de personal care urmează să exercite activităţi legate de îndeplinirea formalităţilor vamale;
  4. d) deţine spaţiu de birou şi are asigurată birotica necesară desfăşurării activităţii;
  5. e) este dotat cu echipamente informatice şi de comunicaţie adecvate utilizării sistemului informatic vamal; această condiţie nu este obligatorie în cazul în care biroul vamal pe lângă care se solicită autorizarea nu este informatizat;
  6. f) nu are în denumirea societăţii expresii similare cu cele ale autorităţii vamale;
  7. g) nu are debite pe lângă biroul vamal pentru care solicită autorizarea;
  8. h) nu a săvârşit încălcări grave sau repetate ale reglementărilor vamale sau fiscale;
  9. i) deţine unul sau mai multe spaţii de depozitare, situate în zona de supraveghere a fiecărui biroul vamal pentru care se solicită autorizarea – care să îndeplinească condiţiile necesare păstrării mărfurilor aflate sub supraveghere vamală; condiţia trebuie respectată numai în cazul în care se solicită autorizarea în calitate de comisionar în vamă pe lângă unul sau mai multe birouri vamale situate în interiorul ţării, precum şi pentru birourile vamale situate la frontieră atunci când activitatea urmează să fie deservită prin intermediul unui punct vamal.

În cazul în care cererea de emitere a autorizației de comisionar vamal este admisă de către biroul vamal în circumscripția căruia societatea urmează să-și desfășoare activitatea AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR va emite Autorizația de Comisionar Vamal pentru perioada solicitată.

Autorizația de comisionar în vamă se acordă pentru perioada solicitată care nu poate fi mai mare decât durata de funcționare a societății.

Desigur, ulterior obținerii autorizației de comisionar vamal, se poate solicita extinderea autorizației de comisionar vamal pentru alte birouri decât cele pentru care s-a solicitat inițial autorizația, însă în acest caz trebuie respectate o serie de condiții prevăzute de art. 575 din REGULAMENTUL din 7 iunie 2006 de aplicare a Codului vamal al României.

Avocat Silviu Cipu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!