Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Desfășurarea de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase pe teritoriul României

Desfășurarea de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase pe teritoriul României de către operatori economici din cadrul Uniunii Europene

 

Operațiunile cu metale prețioase și pietre prețioase presupun efectuarea de acte sau fapte de comerț privind cele două categorii de bunuri, care au ca obiect fie producerea sau prelucrarea acestora, fie vânzarea către persoane fizice sau juridice.

Aceste operațiuni sunt reglementate de O.U.G. nr. 190/2000, în cadrul căruia în categoria metalelelor prețioase se regăsește aurul, argintul, platina și paladiu, iar categoria de pietre prețioase este compusă din diamante naturale, rubinele naturale, safirele naturale, smaraldele naturale și perlele naturale sau de cultură.

În principiu, în Europa operațiunile cu metale prețioase și pietre prețioase sunt efectuate de către operatori economici care tind să își dezvolte afacerile și către persoane fizice sau juridice din cadrul Uniunii Europene.

Trebuie precizat că operațiunile cu metale prețioase și pietre prețioase pot fi efectuate doar de către operatori economici naționali autorizați, în baza autorizației emise de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor pe o perioadă nedeterminată, care este vizată anual.

Pentru operatorii economici din statele membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și din Turcia nu este necesară obținerea autorizației din partea ANPC, în cazul in care aceștia sunt înregistrați la autoritatea compentă din țara în care aceștia își au sediul.

În schimb, aceștia au obligația ca, înainte de începerea efectuării operațiunilor cu metale și pietre prețioase pe teritoriul Romaniei, să notifice acest fapt către ANPC, autoritate care este obligată să răspundă în scris în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării notificării.

Așadar, exercitarea operațiunilor cu metale prețioase și pietre prețioase de către operatori economici străini înregistrați la autoritatea competentă din țara de reședință, au obligația notificării ANPC, exercitarea propriu-zisă urmând a începe din data notificării, în baza confirmării de primire transmise de ANPC.

În cazul în care în țara de reședință a operatorului economic nu există o autoritate competentă unde operatorii economici să fie înregistrați, aceștia vor solicita ANPC autorizarea desfășurării de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase, dar și marca de responsabilitate, ce reprezintă marca înregistrată la ANPC care se aplică pe obiectele din metale prețioase de către operatorii economici care pun pe piața produsul respectiv și prin care își asumă responsabilitatea în legătură cu eventualele vicii ascunse ale metalului prețios.

Neîndeplinirea obligației de a notifica ANPC cu privire la desfășurarea operațiunilor cu metale prețioase și pietre prețioase de către operatorul economic străin constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, precum și cu confiscarea bunurilor ce fac obiectul contravenției.

Pentru a fi asigurată respectarea prevederilor legale va fi necesar ca operatorul economic să fie asistat de un specialist, societatea noastră având experiența necesară efectuării tuturor demersurilor în fața Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Avocat Daniel Pavelescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!