Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Dreptul de retragere al consumatorilor

Dreptul de retragere al consumatorilor, din perspectiva Curții Europene de Justiție

 

Un caz recent ce s-a aflat pe rolul Curții Europene de Justiție relevă perspectiva asupra dreptului de retragere pe care consumatorii care încheie un contract la distanță cu profesioniștii îl pot exercita, în anumite situații.

Despre dreptul de retragere este necesar de menționat, cu titlu preliminar, că reprezintă un drept instituit în favoarea consumatorilor în cazul încheierii contractelor la distanță. Concret, consumatorii se pot retrage din contractele încheiate la distanță și în afara spațiilor comerciale în termen de 14 zile de la livrarea bunurilor sau de la încheierea contractului de prestări servicii, fără nicio explicație sau costuri. Bineînțeles că reglementarea suportă excepții, varietatea contractelor încheiate determinând o analiză cazuală pentru fiecare în parte. În plus, în cazul în care consumatorul nu este informat cu privire la drepturile sale, perioada de retragere se prelungește cu 12 luni, iar modalitatea de exercitare a acestui drept trebuie să fie una facilă, precum punerea la dispoziția celor interesați a unui formular de retragere standard.

În Cauza C-97/22, s-a statuat consecința nerespectării acestui drept, anume exonerarea de execuția obligației de plată aflată în sarcina consumatorului, în ipoteza în care profesionistul nu îl informează în mod corespunzător și, mai mult, întreprinde demersurile cu privire la care s-a contractat fără a respecta acest termen în care consumatorul se poate retrage în mod unilateral.

În fapt, litigul a început ca urmare a sesizării unei instanțe germane de către un consumator care a încheiat un contract cu un furnizor de servicii, acesta din urmă omițând să îl informeze cu privire la dreptul de retragere din contract. Mai mult decât atât, profesionistul a început lucrările înainte de expirarea termenului conferit în sensul protecției consumatorilor, în contextul încheierii contractelor la distanță, lipsind practic de efecte acțiunile consumatorului care dorește să se retragă din contract. Ulterior, profesionistul s-a îndreptat împotriva cocontractantului în vederea efectuării plății. Acesta a invocat faptul că cocontractantul său nu poate pretinde plata aferentă serviciilor prestate, dat fiind faptul că nu și-a respectat obligațiile decurgând din calitatea sa, iar CJUE a motivat în acest sens în hotărârea pronunțată.

În mod normal, consumatorului îi revine obligația de plată a contravalorii serviciilor deja prestate până la momentul exercitării dreptului de retragere, însă, în cauză se invocă o situație excepțională, menită să îi protejeze acestuia drepturile.

Articolul 6 din Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor prevede obligația profesionistului de a-l informa pe consumator cu privire la condițiile, termene și procedurile de exercitare ale dreptului de retragere, în cazul în care acesta există. În același timp, Articolul 14 prevede o excepție de la obligația consumatorului de a plăti profesionistului o sumă proporțională cu serviiciile prestate/ lucrările efectuate atunci când își exercită dreptul de retrage ulterior începerii acestora, și anume chiar situația în care profesionistul însuși nu își informează în mod corespunzător cocontractantul. Curtea a statuat că, în cazul în care comerciantul omite să împlinească această obligație, costurile generate de executarea contractului încheiat la distanță vor reveni în sarcina sa.

Important de menționat este faptul că acest drept de retragere survine naturii contractelor încheiate la distanță, care, necesită măsuri suplimentare de protecție a părților având în vedere că nu sunt negociate la sediul profesionistului propriu-zis.

Curtea a precizat, de asemenea, că dreptul de retragere prezintă o deosebită importanță pentru consumator, permițându-i acestuia să ia o decizie în cunoștință de cauză, element esențial în desfășurarea oricăror raporturi contractuale.

În concluzie, Curtea a clarificat interpretarea Articolului 14 alin. (4) din Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor în sensul exonerării consumatorilor de orice obligație de a plăti prestațiile/ lucrările efectuate atunci când își exercită dreptul de retragere în lipsa unei informări prealabile corespunzătoare din partea comerciantului.

Stefania Vacareanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *