Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Noua obligație a prestatorilor de servicii de plată online

În ultimii ani, comerțul electronic a crescut într- un mod alert, ceea ce a facilizat vânzările transtrontaliere de bunuri și servicii. Pe lângă benefiiciile ce au fost aduse economiilor, fenomenul  a oferit, din păcate, și un mediu propice pentru unele inteprinderilor de a se sustrage de la plata TVA- ului. Astfel, din aceste considerente, Consiliul Uniunii Europene a luat măsuri pentru a stopa practicile frauduloase în domeniul comerțului electronic transfrontalier.

Aceste achiziții sunt realizate în cele mai multe cazuri prin intermediul prestatorilor de servicii de plată.  Acești prestatori dețin informații precum beneficiarul plății, data plății, suma plătită, țara de origine a plății etc. Aceste detalii ajută autoritățile fiscale să- și îndeplinească obligația de control al TVA- ului, dar și de a descoperi întreprinderile care regurg la măsuri frauduloase.

Așadar, dacă prestatorii de servicii de plată ar păstra o evidență detaliată și ar raporta unele plăți ar duce la combaterea fraudelor din domeniul TVA. De aceea, autoritățile la nivel european au stabilit obligații în partea prestatorilor de servicii de plată online.

Directiva europeană 284/ 2020, va fi introdusă și în legislația românească de anul acesta și se va aplica începând cu ianuarie 2024, de la începerii noului an fiscal. Ministerul Finanțelor a inițiat un proiect de lege pentru modificarea Codului Fiscal, ce trebuie abrobat de Guvern și adoptat de Parlament pentru a- și produce efectele.

Informațiile vor fi raportate trimestrial de prestatorii de servicii de plață online, dar doar pentru societățile care au primit minimum 26 de plăți în perioada amintită.  Prin prestatori de servicii de plată online ne referim la instituții de credit, instituțiile amitente de monedă electronică, furnizorii de servicii poștale giro, precum și la instituții de plată.

Astfel, în Codul fiscal se va întroduce articolul „Prestatorii de servicii de plată sunt obligați să păstreze evidențe suficient de detaliate ale beneficiarilor plăților și ale părților în legătură cu serviciile de plată pe care le prestează pentru fiecare trimestru calendaristic, pentru a permite organelor fiscale competente să efectueze controle privind livrările de bunuri și prestările de servicii care, în conformitate cu prevederile capitolului V din prezentul titlu ( din Cod Fiscal), se consideră că au loc în România, în vederea atingerii obiectivului de combatere a fraudei în domeniul TVA.

Denisa Matei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *