Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Este posibilă returnarea bonusului de către angajat în cazul demisiei?

În practică, angajatorii doresc să păstreze salariații care prestează activitate de calitate și caută strategii ca aceștia să nu părăească locul de muncă pentru alte companii de pe piață. Unii angajatori se gândesc să stabilească prin contractele de muncă anumite clauze care să lege angajații de societatea lor, însă aceștia trebuie să aibă în vedere limitele legale.

Conform Codului muncii, părțile sunt libere să negocieze clauzele contractuale, însă această libertate nu este una absolută –  orice clauză contrară legii, ordinii publice sau bunelor moravuri este nulă. De exemplu, nu putem impune angajatului să nu demisioneze pe o perioadă de 10 ani din cadrul societății, dar am putea negocia cu salariatul să rămână o anumită perioadă angajat în schimbul unei sume de bani pe care se obligă să o restituie dacă va demisiona. În această situație negociată de părți, dacă acesta își asumă obligația, iar ulterior demisionează, se poate antrena răspunderea patrimonială a salariatului, respectiv se poate naște dreptul angajatorului de a cere despăgubiri ca urmare a plecării intempestive a angajatului său.

Așadar, părțile pot negocia o clauză prin care salariatul să primească o sumă de bani în schimbul asumării obligației de a nu demisiona o perioadă de timp, iar în situația în care acesta nu o respectă, va putea fi obligat să restituie suma de bani proporțional cu perioada rămasă până la expirarea duratei inițiale stabilite.

Conform legislației privind registrul general de evidență a salariaților, în Revisal se înregistrează  salariul de bază lunar brut, indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de muncă. Astfel, în exemplul detaliat mai sus, dacă suma de bani este prevăzută sub forma de bonus prin CIM în suma fixă, acesta se va înregistra în REVISAL.

În situația unui litigiu de muncă, instanța va fi cea care va analiza corectitudinea documentelor întocmite de angajator și modalitatea de salarizare a angajatului, astfel încât salariatul să fie protejat și să nu fie supus clauzelor abuzive.

Avocat Ana Maria Nistor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *