Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleMarch 10, 20240

Importanța planului de conformare în domeniul dreptului concurenței

Dreptul concurenței este un domeniu juridic care reglementează comportamentul agenților economici pe piață, în scopul de a asigura o concurență loială și eficientă în beneficiul consumatorilor și al dezvoltării economice. Încălcarea normelor de dreptul concurenței poate avea consecințe grave pentru companii, cum ar fi: amenzi, despăgubiri, interdicții, sancțiuni penale sau reputaționale. Acest lucru este demonstrat și de practica recentă a Consiliului Concurenței[1], ce informează cu privire la aplicarea de sanțiuni unor mari jucători din piața de electronice ca urmare a încheierii de către aceștia a unei înțelegeri anticoncurențiale ce a avut ca efect instituirea unor prețuri mărite pentru consumatori la telefoane mobile și televizoare, cauzată de fixarea prețurilor de revânzare.

În acest context, atragem atenția asupra faptului că este esențial ca firmele să respecte regulile de concurență și să prevină orice risc de încălcare a acestor norme. Pentru a face acest lucru, este recomandat ca acestea să adopte un plan de conformare, adică un ansamblu de măsuri interne care vizează informarea, instruirea și monitorizarea angajaților și a partenerilor de afaceri cu privire la respectarea normelor de concurență și la modul de a le aplica în practică.

Un plan de conformare eficient are mai multe avantaje pentru o companie, cum ar fi:

 • Reducerea riscului de implicare în încălcări ale dreptului concurenței, precum: carteluri, abuzuri de poziție dominantă, înțelegeri restrictive sau practici de dumping;
 • Diminuarea costurilor asociate cu investigațiile, sancțiunile sau litigiile în materie de concurență, care pot afecta resursele financiare, umane și temporale ale companiei;
 • Consolidarea imaginii și reputației companiei pe piață, ca fiind una responsabilă, transparentă și respectuoasă față de clienți, furnizori și chiar concurenți;
 • Creșterea competitivității și performanței companiei, prin stimularea inovării, eficienței și calității produselor și serviciilor oferite.

Pentru a elabora și implementa un plan de conformare adecvat, o companie trebuie să urmeze câțiva pași esențiali, cum ar fi:

  • Desemnarea unei persoane responsabile cu coordonarea și supervizarea planului de conformare, care să aibă autoritate, independență și resurse suficiente pentru a îndeplini această sarcină;
  • Realizarea unei analize de risc, care să identifice zonele de activitate ale companiei care sunt expuse la potențiale încălcări ale dreptului concurenței, precum și factorii care le favorizează;
  • Elaborarea unui cod de conduită care să stabilească principiile, regulile și procedurile pe care compania și angajații săi trebuie să le respecte în relațiile cu clienții, furnizorii, concurenții și autoritățile de concurență;
  • Organizarea unor sesiuni de informare și instruire, care să sensibilizeze și să educe angajații și partenerii de afaceri cu privire la importanța și conținutul planului de conformare, precum și la consecințele nerespectării lui;
  • Implementarea unor mecanisme de monitorizare, control și audit, care să verifice periodic respectarea planului de conformare, să detecteze eventualele abateri și să propună măsuri corective sau preventive;
  • Evaluarea și revizuirea periodică a planului de conformare, pentru a-l adapta la evoluțiile legislative, economice și concurențiale din piață.

În concluzie, un plan de conformare în domeniul dreptului concurenței este un instrument util și necesar pentru orice companie care își desfășoară activitatea pe o piață competitivă. Un astfel de plan nu numai că protejează compania de riscurile și costurile asociate cu încălcarea normelor de concurență, dar și contribuie la creșterea valorii și calității ofertei sale pe piață.

Avocat Mihaela Bălău

Versiunea în engleză și spaniolă a acestui articol.

[1] https://www.afaceri.news/samsung-romania-emag-altex-si-flanco-amendate-pentru-intelegeri-anticoncurentiale/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *