Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleMarch 8, 20240

Demisie fără respectarea termenului de preaviz

În situația în care un angajat își dorește să demisioneze fără să respecte termenul de preaviz, dar angajatorul refuză și insistă ca angajata să respecte această perioadă pot exista mai multe situații:

Dacă angajatorul nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute în contractul individual de muncă, angajata poate demisiona fără preaviz conform articolului 81 alin. (8) din Codul muncii. În acest caz, contractul individual de muncă incetează imediat, fără a fi necesară respectarea perioadei de preaviz. Demisia este un act unilateral si nu trebuie motivat de către salariat.

Dacă angajatorul și-a îndeplinit obligațiile prevăzute în contractul individual de muncă, angajatorul are două opțiuni:

  • Poate renunța total sau parțial la perioada de preaviz deoarece termenul curge in favoare sa;
  • Poate iniția cercetarea disciplinară împotriva salariatul în cazul în care acesta înregistrează absențe nemotivate în perioada preavizului. În funcție de abaterile disciplinare menționate îm regulamentul intern, sancțiunea disciplinară poate consta în desfacerea contractului de muncă.

În vederea desfășurării cercetării disciplinare, angajatorul trebuie să convoace salariatul în scris, precizând data, ora și locul întrevederii și obiectul convocării. Salariatul are dreptul să formuleze și să susțină toate apărările în favoarea sa și să ofere comisiei sau persoanei imputernicite toate probele și motivarea necesară. De asemenea, are dreptul să fie asistată de un consultant extern specializat în legislația muncii sau de un reprezentant al sindicatului.

Este important ca angajatorul să respecte procedurile prevăzute în Codul muncii pentru a evita posibilele litigii și pentru a asigura un tratament corect și legal al angajatului în situația în care aceasta și-a manifestat intenția de a demisiona fără a respecta perioada de preaviz.

În situatia în care angajatorul nu și-a îndeplinit vreuna dintre obligatiile prevăzute în contractul de muncă, angajatul ar putea demisiona fără preaviz în baza art. 81 alin. (8) din Codul muncii:

Angajatorul stabilește sanțiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvarșite de sălariat, avându-se în vedere următoarele:

  1. a) împrejurările în care fapta a fost săvârșită;
  2. b) gradul de vinovăție a salariatului;
  3. c) consecințele abaterii disciplinare;
  4. d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
  5. e) eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

Neprezentarea salariatului la convocarea efectuată în condițiile prevăzute de Codul Muncii, fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

În cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze și să susțină toate apărările în favoarea sa și să ofere comisiei sau persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele și motivațiile pe care le consideră necesare, precum și dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un consultant extern specializat în legislația muncii sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

Pentru mai multe informații sau orice întrebări suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați:

➡ Telefon: (+4) 031 426 0745
📧 Email: office@grecupartners.ro

Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a oferi suportul nostru legal la toate situațiile dumneavoastră.
Așteptăm cu nerăbdare să discutăm cu dumneavoastră.

Avocat Ana Maria Nistor

Versiunea în engleză și spaniolă a acestui articol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *