Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Articole

Învățat e omul care nu termină niciodată de învățat. - Lucian Blaga

Statul român asigură condiţiile pentru integrarea străinilor cărora li s-a acordat un drept de şedere în România, în viaţa economică, socială şi culturală a ţării, precum şi accesul acestora la sistemul de educaţie. În acest scop  pot fi organizate şi desfăşurate activități precum: cursuri de limba română, cursuri şi alte forme de perfecţionare şi pregătire...

Prin lucrător ICT, sau persoană transferată în cadrul aceleiaşi companii se intelege străinul care locuieşte într-o ţară terţă la data depunerii cererii pentru avizul de detaşare şi care face obiectul unui transfer în cadrul aceleiaşi companii. Astfel, străinul, titular al unui permis ICT valabil, eliberat de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra...

Străinul, titular al unui permis de şedere în scop de cercetare ştiinţifică sau al unei vize de lungă şedere în scop de cercetare ştiinţifică, valabile, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra şi rămâne pe teritoriul României pentru a desfăşura activităţi de cercetare pentru o perioadă de până la 180 de...

Viza de lungă ședere în alte scopuri se acordă, la cerere, de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din țara în care aceștia își au domiciliul sau reședința. Acest tip de viză se acordă următoarelor categorii de cetățeni: Celor desemnați în calitatea de administrator ai unor societăți comerciale, dacă fac dovada că îndeplinesc...

Orice refugiat care dorește să traverseze Romania trebuie sa declare acest lucru la punctul de trecere al frontierei. Momentan orice traversare a spațiului Schengen necesita viza Schengen, insa, inca din ziua de 27.02.2022 Miniştrii de Externe din UE au mandatat Comisia Europeană cu pregătirea propunerilor de acordare a protecţiei pentru refugiații ucraineni. Astfel, totate persoanele...

Будь-який біженець, який бажає перетнути Румунію, повинен заявити про це на пункті перетину кордону. На даний момент для будь-якого перетину Шенгенської зони потрібна шенгенська віза, але з 27.02.2022 міністри закордонних справ ЄС доручили Європейській комісії підготувати пропозиції щодо надання захисту українським біженцям. Таким чином, усі особи, які приїдуть з України, отримають захист і матимуть право...

Набуття статусу біженця в Румунії Права та обов’язки   Набувачем міжнародного захисту є іноземець або особа без громадянства, яким надано статус біженця або яким надано додатковий захист відповідно до закону. Компетентні органи забезпечують доступ до процедури надання притулку будь-якому іноземному громадянину або громадянину без громадянства, який знаходиться на території Румунії або на кордоні, з моменту...

Румунська влада забезпечує дотримання принципу єдності сім’ї відповідно до положень закону. Неповнолітній без супроводу – це неповнолітній, іноземний громадянин або особа без громадянства, який в’їжджає на територію Румунії без супроводу батьків або повнолітньої особи, яка відповідає за це відповідно до румунського законодавства і фактично не перебуває під опікою такої особи, а також неповнолітній, який залишився...