Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Întrebări și răspunsuri privind situația actuală în România

Având în vedere toate modificările legislative care au avut loc în ultima lună, există o urmă de incertitudine pentru toți antreprenorii atunci când se confruntă cu luarea unei decizii de business.

Experiența anilor de consultanță ne-a învățat că viteza este un aliat primordial în adaptarea la noile realități economice și sociale.

Cu toate astea, este de la sine înțeles că, dacă nu există o perspectivă asupra hățișului legislativ, este foarte ușor ca o decizie aparent potrivită să aibă grave repercusiuni juridice.

Pentru a veni în ajutorul antreprenorilor am centralizat cele mai frecvente întrebări, tocmai pentru a ajuta la modearea contextului legal actual.

 

 1. Care sunt opțiunile legale, atunci când angajații au febră ( simptom Covid-19)?

O soluție viabilă, este concediul medical pe baza certificatului eliberat de medicul de familie.

O altă soluție ar fi varianta concediului medical pentru carantină. Acest tip de concediu implică eliberarea unui document de către Direcția de Sănătate Publică împreună cu certificatul medical de la medicul curant. Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru carantină reprezintă 75% din venit (se aplică la o bază salarială ce reprezintă media veniturilor brute lunare din ultimele șase luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare) și se suportă integral din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

 

 1. Care este situația concediului pe perioada vacanței?

Prin Hotărârea 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor s-a stabilit că nu se consideră zile lucrătoare pentru care se pot acorda zile libere plătite, zilele lucratoare din perioada vacanțelor școlare.

Cu toate astea, începând cu 03.04.2020 atunci când cursurile școlare sunt suspendate, părinții copiilor de până-n 12 ani beneficiază de libere plătite și în vacanțe, dar numai atunci când este stare de urgență.

 

 1. Care este procedura de îndeplinit pentru acordarea șomajului tehnic?

În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației de somaj tehnic angajatorii depun, prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a Municipiului București, în raza cărora își au sediul social:

 • o cerere semnată și datată de reprezentantul legal;
 • o declarație pe propria răspundere;
 • lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaț

 

De reținut:

 • Angajatorii iși asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor menționate anterior;
 • Plata indemnizației se va face în conturile deschise de angajatori la băncile comerciale;
 • Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară;
 • Plata indemnizației se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor;
 • Angajatorul este obligat ca după ce încasează indemnizația să efectueze plata salariatului în termen de 3 zile lucrătoare;
 • Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii potrivit Codului fiscal;
 • În situația în care bugetul angajatorului destinat plății cheltuielilor de personal permite, indemnizația acordată de către stat poate fi suplimentată cu sume reprezentând diferența de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat;
 • Nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă, dar salariații în șomaj tehnic sunt asigurați automat pentru concedii medicale, potrivit OUG nr. 33/2020;
 • Calculul, reținerea și plata impozitului, a contribuției la pensii și a contribuției la sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor de ș

 

 1. Cine poate beneficia de amânarea la plata a unor servicii?

În conformitate cu Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal – bugetare: firmele mici și mijlocii, avocații, notarii, executorii judecătorești, medicii stomatologi, medicii de familie beneficiază de amânarea la plată pentru următoarele servicii:

 • Utilități – electricitate;
 • Gaze naturale;
 • Apă;
 • Servicii telefonice și de internet;
 • Plata chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

 

Firmele mici si mijlocii tebuie să îndeplinească două condiții pentru a beneficia de măsurile menționate mai sus:

 • Să dețină certificatele de stare de urgență emise de Ministerul Economiei;
 • Să își întrerupă activitatea total sau parțial ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice pe perioada stării de urgență.

 

 

 1. Ce obțiuni au PFA, II sau IF care își întrerup activitatea?

Persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II) și întreprinderile familiale (IF) care își întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență, beneficiază, din bugetul de stat de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020, respectiv 4.072 de lei – brut.

Pentru a obține plata indemnizației, persoanele menționate anterior trebuie să depună prin poșta electronică următoarele documente:

 • Cerere;
 • Declarație pe propria răspundere;
 • Copie CI.

 

De reținut:

 • Plata indemnizației se va face prin agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială, în conturile bancare ale beneficiarilor;
 • Cererea și documentele de mai sus se vor transmite la agențiile teritoriale până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară;
 • Plata indemnizației prevăzute se va face în cel mult 10 zile de la depunerea documentelor pentru perioada aferentă stării de urgență;
 • Suma este supusă însă plății contribuțiilor la pensii și sănătate, precum și impozitul de 10%.

 

 1. Care este statusul cererilor de elibereare a avizelor de angajare a cetățenilor străini? Se pot depune noi cereri în această perioadă?

Într-un comunicat oficial, IGI anunță că se suspendă activitățile de preluare a tuturor cererilor formulate de către cetățenii străini și europeni în baza OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România și a OG 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale UE/SEE/CE, precum și eliberarea documentelor, cu excepția situațiilor de maximă urgență, justificate.

Totodată, se mențin activitățile de preluare a cererilor și de eliberare a avizelor de angajare/detașare formulate în temeiul OG 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor în România.

De asemenea, valabilitatea documentelor eliberate de către Inspectoratul General pentru Imigrări cetățenilor străini, respectiv permise de ședere, avize de angajare/detașare, decizii de returnare, documente eliberate străinilor tolerați, etc., dar și cele emise cetățenilor europeni, certificate de înregistrarea rezidenței sau cărți de rezidență, care expiră în această perioadă, își mențin valabilitatea până la data încetării stării de urgență.

 

 1. Se efectueaza controale la angajatori în această perioadă de către Inspectoratul Teritorial de Muncă?

 

Conform Decretului Președintelui României nr. 195/16 Martie 2020, pe durata stării de urgență are loc suspendarea efectuării controalelor la angajatori de către inspectoratele teritoriale de muncă, cu excepția controalelor dispuse de către ministrul muncii și protecției sociale, a celor dispuse de Inspecția Muncii pentru punerea în aplicare a hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, a celor necesare pentru a da curs sesizărilor prin care se reclamă săvârșirea unor fapte cu un grad ridicat de pericol social și pentru cercetarea accidentelor de muncă.

 

Avocat Cătălina Nichita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *