Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Modificări aduse OUG nr. 111/2010 privind stimulentul de inserție

Stimulentul de inserţie se acordă în conformitate cu prevederile OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. Astfel, acesta se acordă părinților ce se află în concediu de creștere a copilului și optează să se întoarcă mai devreme la locul de muncă, aceștia având dreptul ca pe lângă salariul lunar, să mai primească o sumă de bani, denumită stimulent de inserție.

Persoanele care pot beneficia de stimulentul de inserție sunt oricare dintre părinții copilului care se află în concediu pentru creșterea copilului, persoana care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă.

O altă prevedere importantă se referă la faptul că persoanele care beneficiază de plata stimulentului de inserție nu pot fi concediate, nerespectarea acestei obligații de către angajator fiind sancționată cu amenda cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei, cu excepția situației în care angajatorul se află în procedura de reorganizare judiciară sau faliment, atunci când este permisă concedierea.

Prin Ordonanța de Urgentă nr. 26 din 7 aprilie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor a fost modificat cuantumul stimulentului de inserție, de la 650 lei la 1.500 lei, dacă părintele revine în activitate până la vârsta de 6 luni a copilului sau 1 an în cazul copilului cu handicap.

Părinții aflați în concediu pentru creșterea copiilor vor primi un stimulent de inserție majorat la 1.500 de lei, față de 650 de lei cât este în prezent, dacă revin în activitate înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni sau 1 an în cazul copilului cu handicap. Suma este acordată până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități.

În același timp, se introduce stimulentul de inserție în cuantum de 650 lei pentru persoanele care se întorc la activitatea profesională în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru îngrijirea copilului cu dizabilități cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani.

Mai mult, Ordonanța prevede și că plata stimulentului de inserţie nu va mai înceta dacă părintele îndreptăţit să îl obţină nu va mai realiza venituri impozabile, aşa cum prevedea, anterior, OUG 111/2010, intervenind doar o suspendare a  plății în cazul în care părintele nu mai obține venituri impozabile, iar când acesta își reia activitatea, plata stimulentului urmează să fie reluată.

Cu toate că Ordonanța a fost oficializată, prevederile ei se vor aplica efectiv doar după ce și normele metodologice se vor modifica, autoritățile având la dispoziție pentru acest lucru cel mult 60 de zile.

Prevederile nou adoptate urmăresc în principal stimularea revenirii în activitate a părinților aflați în concediul pentru creșterea copiilor, precum și asigurarea unor venituri suplimentare.

Simina Baciu – Paralegal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *