Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Procedura de validare a popririi in Noul Cod de Procedura Civila

Conform art. 781 din Codul de procedură civilă, sumele de bani datorate de către o terță persoană debitorului, precum și cele pe care aceasta le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente, sunt supuse urmăririi silite prin poprire.

Potrivit art. 784 alin. (1) din Codul de procedură civilă, începând cu momentul comunicării adresei de înființare a popririi către terțul poprit, toate sumele și bunurile poprite devin indisponibile.

De la momentul indisponibilizării și până la achitarea integrală a obligațiilor prevăzute în titlul executoriu, terțul poprit nu are voie să efectueze nicio altă plată sau operațiune care ar putea diminua bunurile indisponibilizate.

Validarea popririi are loc doar în situația în care terțul poprit nu își îndeplinește obligațiile legale pentru efectuarea popririi. În astfel de cazuri, în loc să consemneze sumele și bunurile poprite, conform art. 784 alin. (1) C. civ., terțul poprit le plătește creditorului său (debitorului poprit).

În cazul în care terțul poprit nu-și îndeplinește obligațiile pentru efectuarea popririi, se poate solicita instanței de executare validarea popririi conform prevederilor art. 790 din Codul de procedură civilă.

Calitatea procesuală activă a creditorului popritor și a debitorului poprit este de necontestat, fiind fundamentată pe interesul lor în cadrul procedurii popririi. Astfel, prin validarea popririi, creditorul popritor vizează valorificarea creanței datorate lui de către debitorul poprit. Pe de altă parte, debitorul poprit vizează să fie urmărit doar în limitele obligației pe care o are față de creditorul popritor și, evident, în condițiile legii.

Judecătoria în a cărei circumscripție teritorială se află domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, este competentă, cu excepția cazurilor în care, prin lege, se dispune altfel.

În fața instanței de validare, terțul poprit are posibilitatea de a contesta cererea de validare a popririi introdusă de creditorul popritor, invocând excepții și apărări pe care le-ar putea opune debitorului poprit.

Poprirea înființată se validează de instanță dacă probele administrate demonstrează că terțul poprit îi datorează sume de bani debitorului, conform prevederilor art. 790 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Cererea de validare va fi admisă dacă instanța de judecată constată, în urma probelor administrate, că terțul poprit datorează sume de bani debitorului poprit. În cazul admiterii cererii, instanța de judecată va dispune, în temeiul art. 790 alin. (4) C. proc. civ., validarea popririi și obligarea terțului poprit să plătească creditorului popritor suma poprită prin încuviințarea popririi de către executorul judecătoresc.

Conform dispozițiilor art. 790 alin. (6) din Codul de procedură civilă, în cazul în care sumele sunt datorate periodic, poprirea se validează atât pentru sumele ajunse la scadență, cât și pentru cele care vor fi scadente în viitor. În ultimul caz, validarea produce efecte numai la data când sumele devin scadente.

Hotărârea instanței de fond poate fi atacată prin apel în termen de 5 zile de la data comunicării hotărârii.

Avocat Vladimir Catargiu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!