Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Procedura ofertei de plată și consemnării

Deși pare greu de crezut, există suficiente cazuri în care un creditor care are dreptul de a primi o plată sub forma unei sume de bani sau a unui bun, refuză primirea acestora din diverse motive, fie prin evitarea unui dialog cu un debitor, atunci când acesta solicită detalii privind contul bancar sau stabilirea unei întâlniri pentru predarea bunului, fie prin refuzul explicit de acceptare a plății.

Art. 1.510 Cod civil reglementează instituția punerii în întârziere a creditorului care poate fi utilizată atunci când acesta refuză, în mod nejustificat, plata oferită în mod corespunzător sau când refuză să îndeplinească actele pregătitoare fără de care debitorul nu își poate executa obligația, fiind urmată de procedura ofertei de plată urmată de consemnarea bunului sau sumei datorate la dispoziția creditorului.

Procedura debutează prin transmiterea de către debitor către creditor a unei somații prin intermediul unui executor judecătoresc prin care acesta din urmă este invitat să primească prestația datorată, în somație fiind necesar să fie indicat locul, data și ora la care suma de bani sau bunul urmează să fie predat creditorului.
Somația are ca efect punerea în întârziere a creditorului care preia astfel riscul imposibilității de executare a obligației și este ținut la repararea prejudiciilor cauzate prin întârziere și la acoperirea cheltuielilor de conservare.

În plus, această somație reprezintă o ofertă de plată, creditorul având posibilitatea fie de a primi prestația ce i se datorează, sens în care debitorul va fi eliberat de obligația sa, iar executorul judecătoresc va consemna într-un proces verbal acceptarea ofertei de plată.

Dacă însă creditorul nu se prezintă sau refuză să primească suma sau obiectul oferit, debitorul are posibilitatea ca, în baza procesului verbal încheiat de executorul judecătoresc, să consemneze suma sau bunul datorat la o instituție bancară, reci-pisa de consemnare fiind predată executorului judecătoresc care a transmis somația de plată. Trebuie menționat că procedura consemnării trebuie să fie precedată de o nouă somație adresată creditorului în aceleași condiții ca cele menționate anterior.

După consemnare, executorul judecătoresc va constata, printr-o încheiere, data fără citarea părților, efectuarea plății și eliberarea debitorului, încheierea fiind comunicată creditorului în termen de 5 zile de la întocmirea sa.

În baza procesului verbal de acceptare a ofertei de plată ori în baza încheierii executorului judecătoresc prin care atestă refuzul primirii plății, debitorul poate solicita radierea din cartea funciară sau din alte registre publice a drepturilor de ipotecă constituite în vederea garantării creanței stinse prin această procedură.

Pentru mai multe informații sau orice întrebări suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați:

➡ Telefon: (+4) 031 426 0745
📧 Email: office@grecupartners.ro

Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a oferi suportul nostru legal la toate situațiile dumneavoastră.
Așteptăm cu nerăbdare să discutăm cu dumneavoastră.

Avocat Daniel Pavelescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!