Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Reguli și principii esențiale pentru publicitatea adresată copiilor

Din ce în ce mai des, copiii își petrec o bună parte a timpului în mediul virtual sau în fața televizorului, iar atenția părinților a început să se concentreze mai mult asupra conținutului prezentat în reclame. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, deoarece aceștia nu pot distinge un mesaj publicitar de un program/ emisiune TV, iar dacă comunicările induc o imagine deformată a realității, există riscul de a influența în mod negativ percepția și alegerile lor.

Reclamele destinate copiilor reprezintă o comunicare adresată unui segment specific de vârstă, prin intermediul conceptelor, temelor, viziunilor și limbajului utilizat. Acest segment este atât de important încât investițiile în reclame adresate (pre)adolescenților și copiilor depășesc cu mult ritmul de creștere al industriei digitale. În sensul reglementărilor specifice domeniului publicității, copilul este persoana ce are vârsta cuprinsă între 3 și maxim 12 ani. Astfel, publicitatea adresată acestora înseamnă că este difuzată în cadrul unui program cu o audiență formată din cel puțin 35% din persoane cu vârsta sub 12 ani.

Libertatea de exprimare şi asigurarea accesului neîngrădit la orice informaţie de interes public constituie fundamente esenţiale ale unei societăţi democratice, asigurându-se totodată un nivel ridicat de protecţie a obiectivelor de interes general, în special protecţia minorilor şi a demnităţii umane.  Protecția minorilor reprezintă un subiect deosebit de important si sensibil, iar CNA recomandă ferm furnizorilor de servicii media audiovizuale să respecte principiul interesului superior al minorului. Mai mult decât atât, există numeroase reglementări legislative sau etice privind diversitatea subiectelor ce pot fi abordate în cadrul reclamelor adresate copiiilor; toate acestea trebuie să fie conforme cu ideea dezvoltării, creşterii şi educării copilului în spiritul valorilor şi al idealurilor democratice.

În altă ordine de idei, este interzisă difuzarea, în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune, de programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, în special programele care conţin pornografie sau violenţă nejustificată. Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine. În cazul în care minorul se află, din punct de vedere juridic, în circumstanțe nefavorabile, este interzis ca în producţiile audiovizuale acesta să fie folosit sau expus de către părinţi, rude, reprezentanţi legali, avocaţi sau alte persoane responsabile de creşterea şi îngrijirea lui, în scopul de a obţine pentru aceștia avantaje de orice fel sau de a influenţa deciziile autorităţilor publice.

Spoturile publicitare adresate copiilor nu trebuie să exploateze credulitatea și lipsa de experiență a acestora și nici nu trebuie să minimizeze nivelul abilităților necesare folosirii unui produs sau beneficiile acestuia. De asemenea, publicitatea nu trebuie să conțină nicio afirmație sau reprezentare care poate cauza copiilor vreun prejudiciu de natură psihologică sau morală sau să-i determine spre activități care ar putea să le pună în pericol sănătatea sau integritatea fizică.

Comunicarea destinată copiilor nu trebuie să îi încurajeze să desfășoare activități periculoase, riscante sau să le inducă un comportament antisocial și nici să prezinte copii în situații periculoase.

Un aspect de actualitate vizează faptul că publicitatea nu trebuie să le inducă minorilor ideea că un anumit produs are abilitatea de a oferi acestuia un avantaj social față de ceilalți sau că lipsa acelui produs îi poate discrimina. Mai mult decât atât, copiii nu trebuie să fie influențați sau îndemnați să își convingă părinții (sau adulții) să le cumpere anumite produse. Rolul părinților este esențial în deciziile luate de copii și din acest motiv, publicitatea nu trebuie să încurajeze în nicio manieră impunerea anumitor preferințe în cumpărarea produselor alimentare sau a băuturilor non-alcoolice.

În privința publicității pentru produse alimentare, se recomandă ferm ca aceasta să nu conțină o componentă ludică sau să nu folosească imaginea unor personaje consacrate din televiziune sau din desene animate dacă produsele nu îndeplinesc criteriile nutriționale specifice bazate pe dovezi științifice sau ghiduri nutriționale naționale sau internaționale.

În privința promoțiilor direct adresate minorilor sub 12 ani, acestea nu se pot realiza decât în prezența adulților și doar pentru produsele care îndeplinesc cerințele nutriționale indicate în mod expres în ghiduri de specialitate.

În concluzie, campaniile publicitare adresate copiilor trebuie să fie oneste, lipsite de ambiguitate sau confuzie și să nu influențeze în mod negativ comportamentul acestora.

Avocat Ana Maria Nistor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!