Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Radierea unei societăți cu răspundere limitată

Corelativ înființării unei societăți comerciale, există posibilitatea închiderii societății cu răspundere limitată, respectiv radierea acesteia.

Radierea unei societăți comerciale se realizează prin aceeași procedură de înregistrare a societății, respectiv prin depunerea documentelor necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Radierea unei societăți va urma două etape, la Oficiul Național al Registrului Comerțului, cea dintăi debutând cu decizia/ hotărârea asociatului/ adunării generale în acest sens, de dizolvare voluntară a societății, în funcție de modul de formare a societății după numărul de asociați.

Pentru redactarea acestei decizii/ hotărâri este nevoie de copia de pe cartea de identitate a asociatului/ asociaților, precum și de CUI-ul societății.

Odată admis dosarul privind prima etapă a radierii, se pot începe demersurile pentru cea de-a doua, respectiv întocmirea balanței de verificare de către echipa de contabilitate a societății.

Situația financiară întocmită de către contabil va trebui să cuprindă raportul de repartizare a activului rămas în urma lichidării, desigur, acest fapt fiind și în acord cu situația de fapt.

De la data la care dosarul privind prima etapă a radierii a fost admis, se va calcula un termen de 30 de zile calendaristice pentru publicarea deciziei/ hotărârii în Monitorul Oficial.

Astfel, situația financiară poate fi clarificată în aceste 30 de zile, pentru ca ulterior publicării deciziei/ hotărârii în Monitorul Oficial, să se poată trece la cea de-a doua etapa.

Cea de-a doua etapă are în vedere balanța de verificare, care va trebui aprobată de către asociatul unic/ adunarea generală a societății prin același procedeu juridic, respectiv decizie/ hotărâre a asociatului/ asociaților.

În cazul în care și acest dosar va fi admis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, societatea vă fi radiată, urmând să fie lipsită de personalitate juridică.

 

Avocat Diana Dulamă

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *