Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Respectarea normelor privind protecția consumatorilor, în atenția ANPC

Respectarea normelor privind protecția consumatorilor, în atenția ANPC – creșterea substanțială a sancțiunilor aplicate în 2022

Este foarte bine cunoscut faptul că protecția consumatorilor și a legislației aferente nu ar trebui să reprezinte un domeniu de neglijat, companiile fiind datoare să depună diligențele necesare în vederea conducerii activității acestora cu respectarea normelor din această materie. Pentru o conformare cât mai completă se recomandă inclusiv examinarea sancțiunilor aplicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și observarea modului în care Autoritatea verifică activitatea profesioniștilor și aplică sancțiuni în cazul constatării unor nereguli.

În anul 2022 au fost aplicate de către ANPC amenzi în valoare de 217,4 milioane de lei, cu aproximativ 80% mai mult decât numărul amenzilor aplicate în 2021. De aici rezultă pe de-o parte sporirea rigorilor și aspectelor la care comercianții trebuie să fie atenți, iar pe de altă parte creșterea numărului controalelor demarate de către Autoritate, în diversele domenii de activitate.

Printre tipurile de sancțiuni aplicate de către Autoritate se numără amenzile contravenționale, avertismentele, oprirea comercializării produselor neconforme sau a furnizării serviciilor până la alinierea cu dispozițiile legale, măsuri de încetare a practicilor comerciale incorecte sau închideri temporare și definitive ale activității. De observat este că Autoritatea nu acționează în aplicarea sancțiunilor doar din perspectiva financiară – a amenzilor, ci ea poate dispune în concret măsuri care să influențeze activitatea operatorilor sau chiar să o facă imposibilă de realizat.

Din acest motiv, pentru continuarea atingerii scopurilor economice propuse, este esențial ca operatorul să respecte toate normele legale în materie, preîntâmpinând astfel problemele ce pot apărea în cazul unui control.

Printre practicile ce se recomandă a fi evitate sunt enumerate, fără însă a se limita la, următoarele: comercializarea sau prestarea serviciilor fără autorizație, atunci când legea instituie obligația comerciantului de a obține un astfel de act sau altele similare, nerespectarea normelor privind siguranța produselor vândute, informarea necorespunzătoare a consumatorilor prin etichete incomplete sau ce conțin informații false sau neresepctarea normelor privind sănătatea și igiena. Toate aceste nereguli pot fi întâlnite în diverse domenii de activitate, fiecare dintre acestea având particularitățile sale și rigori specifice cărora operatorul trebuie să le acorde o importanță sporită.

Un alt element de noutate este reprezentat de implementarea, în cursul anului trecut, a cazierului comercial, care facilitează înregistrarea nerespectării legii și a sancțiunilor aplicate profesioniștilor și facilitează activitatea de control și monitorizare a activității acestora.  De amintit este faptul că prin intermediul cazierului comercial sunt înregistrate informații despre încălcările repetate ale drepturilor consumatorilor de către operatorii economici și sancțiunile aplicate acestora pentru abaterile de la rigorile legale. Cazierul reprezintă totodată și un sprijin al evidențelor ținute de către ANPC, astfel încât îmbunătățește activitatea de înregistrare a neregulilor constate. Nu este exclus, ca urmare a implementării acestui instrument, ca Autoritatea să fi avut în vedere la momentul individualizării și aplicării în concret a sancțiunilor și eventualele abateri anterioare, agravând situația operatorilor economici care încalcă în mod repetat drepturile consumatorilor. Și din această perspectivă este explicabilă creșterea de proporții a cuantumului total al amenzilor aplicate în 2022.

Pe de altă parte, creșterea la nivel de eficiență înregistrată de Autoritate se datorează, conform declarațiilor președintelui ANPC, și digitalizării instituției. Astfel, comunicarea la nivel național între comisariatele județene și alte instituții a crescut, precum și sporirea grupurilor de lucru între angajați folosind tehnologii actuale de comunicare.

Tot în contextul asigurării protecției intereselor consumatorilor ANPC a întreprins demersuri pentru implementarea și asigurarea funcționalității unei platforme online, la nivel național, care să sprijine activitatea de reglementare, implementare și derulare a soluționării alternative a litigiilor (SAL) – concept adus de asemenea în vederea operatorilor economici în cursul anului 2022.

Având în vedere aspectele anterior detaliate, conchidem că o apreciere globală a activității Autorității Naționale a Protecției Consumatorului este foarte utilă în măsura în care, din sancțiunile aplicate, operatorii rețin care sunt particularitățile sau practicile ori interdicțiile cărora trebuie să le acorde mai multă importanță și preîntâmpină potențiale sancțiuni prin îndeplinirea tuturor diligențelor și cerințelor impuse de legea în materia protecției consumatorilor. Astfel se asigură, pe de-o parte, protecția reală a consumatorilor, dar și bunul mers al afacerii operatorului și, implicit, atingerea scopurilor pe care acesta și le propune.

Avocat Mihaela Bălău

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *