Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Articole

Învățat e omul care nu termină niciodată de învățat. - Lucian Blaga
Dreptul de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT în cadrul unei mobilităţi

Prin lucrător ICT, sau persoană transferată în cadrul aceleiaşi companii se intelege străinul care locuieşte într-o ţară terţă la data depunerii cererii pentru avizul de detaşare şi care face obiectul unui transfer în cadrul aceleiaşi companii. Astfel, străinul, titular al unui permis ICT valabil, eliberat de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra...

Dreptul de şedere temporară în scop de cercetare ştiinţifică în cadrul unei mobilităţi

Străinul, titular al unui permis de şedere în scop de cercetare ştiinţifică sau al unei vize de lungă şedere în scop de cercetare ştiinţifică, valabile, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra şi rămâne pe teritoriul României pentru a desfăşura activităţi de cercetare pentru o perioadă de până la 180 de...