Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Telemunca și accidentele de muncă

Ca urmare a celor doi ani în care pandemia a schimbat viețile tuturor, s-a extins fenomenul telemuncii, astfel că angajatorii au responsabilitatea de a se adapta noilor condiții.

Nicio prevedere legală nu exclude posibilitatea ca, în timpul muncii de acasă, să se producă un eveniment care să fie încadrat drept accident de muncă. Întrucât Legea telemuncii conține dispoziții insuficiente cu privire la acest aspect, se va completa cu Legea sănătății și securității în muncă și nu numai, ca drept comun în această materie.

Cum descrie Legea SSM accidentul de muncă? Reprezintă vătămarea persoanei sau intoxicația acută profesională a acesteia, care s-a petrecut în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu sau în timpul procesului de muncă și a condus la incapacitate temporară de muncă de minimum 3 zile, invaliditate sau deces. Legea include și alte situații cum ar fi accidentele care nu au fost produse din culpa angajatului și s-au produs totuși la locul de muncă.

Așadar, poate reprezenta casa angajatului locul ce determină încadrarea unui eveniment ca accident de muncă? Dacă accidentul se produce în intervalul orar în care angajatul își îndeplinește îndatoririle, chiar dacă este acasă, atunci da, acesta poate fi calificat drept un accident de muncă. Legea nu exclude posibilitatea ca accidentul să se producă și în alt loc decât cel organizat de angajator, relevantă fiind în situația telemuncii condiția intervalului orar în care persoana lucrează.

În consecință, angajatorul va fi responsabil și răspunzător pentru aria din domiciliul angajatului unde și în timpul în care acesta muncește. Chiar dacă angajatorul plătește pentru angajații săi o contribuție asiguratorie de muncă, el trebuie să ia în calcul în continuare și riscurile telemuncii. Angajatorul unui telesalariat trebuie să îi asigure protecția și securitatea muncii și, de asemenea, să îi asigure cadrul organizatoric ș mijloacele securității și sănătății în muncă necesare pentru a-și desfășura activitatea.

Cum poate răspunde angajatorul?

Sancțiunile sunt aceleași indiferent dacă vorbim despre telemuncă sau despre un accident de muncă în sensul clasic al cuvântului. Acesta răspunde contravențional, la fel cum este sancționată și necomunicarea urgentă a accidentelor de muncă produse, dar există și posibilitatea răspunderii penale, când se aplică amenda prevăzută de Codul penal în vigoare.

Art. 349 alin. (1) din cod prevede faptul că neluarea unor măsuri de sănătate și securitate în muncă ducând la crearea unui pericol iminent de producere a unui accident de muncă este infracțiune și se sancționează ca atare, cu amenzi între 12 000 ș 1,2 milioane RON pentru persoanele juridice în astfel de situații.

Avocat Ana Maria Nistor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!