Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleNovember 18, 20160

Trecerea de la impozit pe venitul microintreprinderilor la impozit pe profit

Societățile comerciale române sunt impozitate, actualmente, în funcție de un plafon al nivelului veniturilor totale ale societății. Astfel, dacă suma veniturilor totale în 2016 este situată sub plafonul de 100.000 de euro, societatea este obligată să plătească impozit pe venitul microintreprinderilor( până în 2015, acest plafon era de 65.000 euro). Per a contrario, dacă veniturile totale depășesc acest plafon, societatea este obligată să plătească impozit pe profit.

            De asemenea, pe lângă condiția plafonului raportat la moneda euro, legea fiscală mai prevede că trecerea de la regimul aplicabil microintreprinderilor la regimul profitului pe venit se impune a fi facută și în cazul în care veniturile rezultate din activitățile de management și consultanță depășesc 20% din totalul veniturilor.

            În ceea ce privește cota de impozitare aplicabilă intreprinderilor conform Noului Cod Fiscal, aceasta este cuprinsă între 1% și 3%, după cum urmează:

  • 1% pentru microintreprinderile care au cel puțin doi salariați;
  • 2% pentru microintreprinderile cu un singur angajat;
  • 3% pentru microintreprinderile care nu au niciun angajat.

            Excepție de la aplicarea cotelor mai sus-menționate fac firmele nou-înființate, cărora li se aplică o cotă de impozitare de 1% pentru primele 24 de luni de la înființare dacă au cel puțin un salariat și sunt constituite pe o perioadă de cel puțin patru ani, iar acționarii sau asociații nu au deținut titluri de participare la alte persoane juridice. Condiția referitoare la angajat se consideră împlinită dacă angajarea este făcută în termen de 60 de zile de la înregistrarea societății. Pentru aplicarea cotei de 1%, societatea nou-înființată trebuie, de asemenea, să îndeplinească urmatoarele criterii: să nu se afle în faza lichidării voluntare prin hotărârea adunării generale, să nu se afle în faza dizolvării fără lichidare, să nu fie în inactivitate temporară, să nu existe o declarație pe propria răspundere în ceea ce privește nedesfășurarea de activități la sediul principal sau la sediile secundare, să nu fie majorat capitalul prin aporturi efectuate de noi acționari sau de noi asociați, acționarii să nu vândă, să cesioneze sau să schimbe titlurile de participare deținute.

            Dacă în cursul unui an fiscal o microintreprindere realizează venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanță și managment este de peste 20%, atunci acesta va plăti impozit pe profit de 16%. De menționat în acest context este faptul că impozitul datorat trebuie plătit începând cu trimestrul în care s-a depășit limita prevăzută de lege.

            Modificările veniturilor unei societăți în sensul depășirii limitelor prevăzute de legislația aplicabilă în materie impune și schimbarea cotei de impozitare aplicabile, motiv pentru care societatea este obligată ca în termen de 30 de zile de la data la care nu mai îndeplinește oricare dintre cele două condiții, mai precis depășirea plafonului sau a procentului de 20% pentru activitățile din consultanță și management, să declare organului fiscal faptul că a iesit din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor. În acest sens, se va completa un formular, mai exact- declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat.

            Ideal ar fi, atât în vederea respectării legii, cât și în vederea protejării interesului privat, să se urmărească cu atenție în fiecare trimestru evoluția veniturilor și poziționarea față de plafonul de 100.000 de euro și a procentului pentru activitățile mai sus-menționate.

            Nerespectarea obligației legale de a aduce la cunoștință organului fiscal aplicarea unui alt regim de impozitare poate echivala cu o nedeclarare a obligației respective, fapt ce poate conduce la aplicarea de sancțiuni de către organele competente.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *