Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Articole

Învățat e omul care nu termină niciodată de învățat. - Lucian Blaga
Reglementări în domeniul dispozitivelor medicale

Materia dispozitivelor medicale se bucură de o amplă reglementare legislativă, atât pe plan intern (Ordinul 566/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale, OUG 46/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor pentru punerea în aplicare...

Cerințe privind conformitatea produselor introduse pe piața UE

Înainte ca un produs să poată fi comercializat într-o țară din UE, trebuie să existe certitudinea  faptului că acesta respectă normele care se aplică în țara respectivă și pe teritoriul Uniunii. Odată aprobat spre vânzare într-o țară, produsul poate fi, în principiu, comercializat oriunde în UE. În practică, însă, deși cu titlu de excepție, statele...

Noutăți în reglementarea produselor din plastic de unică folosință

După aproape două luni de la data limită (3 iulie 2021) la care toate statele membre UE erau obligate să asigure transpunerea, prin legislație națională specifică, a dispozițiilor Directivei (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului, privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, Guvernul României a adoptat, în ședința de Guvern din...

Importul produselor alimentare ecologice în Uniunea Eurpeană

Agricultura ecologică reprezintă o metodă agricolă care urmărește să producă alimente utilizând substanțe și procese naturale. Prin urmare, ea are un impact limitat asupra mediului, pentru că încurajează: utilizarea responsabilă a energiei și a resurselor naturale; păstrarea biodiversității; conservarea echilibrelor ecologice regionale; creșterea fertilității solului; menținerea calității apei. În plus, normele europene privind agricultura ecologică...

Directivei (UE) 2019/904 – reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului

Scurte considerații în contextul aplicării Directivei (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului, privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului   În societatea modernă bazată în mare parte pe producție și consum, plasticul a reprezentat o soluție optimă adoptată și implementată de industriile din întreaga lume. Plasticul constituie un material eficient și...