Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Criptomonedele și impozitarea profitului obținut

  • Ce sunt criptomonedele?

Criptomonedă sau criptovalută (din engleză CryptoCurrency) este un tip de monedă digitală, virtuală, o monedă surogat, nebancară, folosită ca mijloc de plată,

Denumirea de criptomonedă indică faptul că acest mijloc de plată utilizează criptografia și este descentralizat pentru a controla tranzacțiile și preveni dubla cheltuială, o problemă curentă pentru valutele digitale

Este foarte important de făcut distincția între criptomonedă ca monedă virtuală și o monedă electronică. Conform legii, aceasta nu este o monedă electronică.

Așadar Moneda electronică este un echivalent al banilor reali și chiar dacă nu o puteți atinge, utilizând monedă electronică puteți cumpăra orice.

În România, art. 4 lit. f din Legea 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, definește moneda electronică ca fiind „o valoare monetară stocată electronic, inclusiv magnetic, reprezentând o creanță asupra emitentului, emisă la primirea fondurilor în scopul efectuării de operațiuni de plată și care este acceptată de o persoană, alta decât emitentul de monedă electronică’’.

Tranzacționarea acestor monede poate fi făcută pe diferite platforme care au transformat piața financiară într-un spațiu mult mai accesibil și ușor de înțeles pentru aproape orice persoană din orice colț al lumii.

În România comunitatea utilizatorilor de criptomonede este într-o continuă expansiune astfel apărând o serie de întrebări legate de modul cum se pot declară veniturile rezultate dintr-o astfel de tranzacționare.

  • Cum putem să investim în criptomonede și să retragem sumele de bani (fiat currency) obținute din profit în mod legal:

Deși nu există o lege prin care să fie reglementat acest domeniu, exisă o serie de dispoziții legale ce vor fi aplicate.

Potrivit Codului Fiscal, contribuabilii care realizează venituri din surse identificate ca fiind impozabile, au obligația de a depune declarația unică privind impozitul pe venit precum și contribuțiile sociale, la organul fiscal (art. 116 alin. (1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal).

Veniturile din moneda virtuală face parte din lista veniturilor din alte surse ce a fost suplimentată prin modificările legislative pe care le-a suferit Codul Fiscal. (Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea OUG nr. 25/2018 ce modifică Codul fiscal).  Așadar, vom depune declarația unică prin aplicarea unei cote de 10% din câștigul realizat din transferul de monedă virtuală.

Câștigul realizat se determină prin calcularea diferenței dintre prețul de vânzare și prețul de achiziție a monedei, inclusiv costurile directe aferente tranzacției. (art. 114 alin. (2) lit. m). din Codul Fiscal).

Practic impozitarea se efectuează la momentul transformării în lei sau în valută (fiat currency) a contravalorii criptomonedelor deținute, țînându-se cont de cursul BNR de la momentul încasării prețului într-o moneda oficială (fiat).

De menționat faptul că un câștig sub valoarea de 200 lei/tranzacție nu se impozitează, dar cu condiția că totalul câștigurilor într-un an fiscal să nu depășească valoarea de 600 lei.

Aflându-se în categoria veniturilor din alte surse, câștigurile obținute din transferul de monedă virtuală sunt supuse impozitului pe venit și contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) dar nu și contribuției de asigurări sociale (CAS).

Conform codului fiscal, este necesar să calculăm dacă veniturile realizate din criptomonede (împreună chiar cu alte venituri cum ar fi cele din chirii, dividende, activități independente etc.) depășesc sau nu 12 salarii minime brute pe țară, respectiv 27600 RON (2300 RON x 12 salarii), deoarece la impozitul de 10% calculat pe venituri, se adaugă și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), stabilită în cota de 10% din plafonul de 27600, respectiv 2760 RON.

În cazul în care ne aflăm sub plafonul de 27600 RON, putem opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate la jumătate, respectiv 1380 RON (HG nr. 9 din 13.01.2021 pt stabilirea salariului de bază minim brut pt anul 2021).

Această cota a impozitului pe venit de 10% se aplică asupra câștigului efectiv obținut din transferul de moneda virtuală, nu și asupra venitului brut. Astfel, pentru a fi stabilită baza de impunere, din prețul de vânzare a criptomonedei se deduce pretul de achiziție a acestora, fiind deduse în același timp și costurile directe aferente tranzacțiilor (comisioanele platformelor de tranzacționare sau comisioane de validare a tranzacțiilor în rețea).

De menționat faptul că în formatul actual al declarației unice prevede că pentru veniturile obținute din România să fie introdus direct câștigul realizat, în schimb pentru veniturile obținute din străinătate, deducerile trebuie reflectate în cadrul declarației prin introducerea venitului brut și a cheltuielilor sau sumelor deductibile.

Totodată, este necesar să cunoaștem faptul că termenul de depunere a declarației unice privind stabilirea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoane fizice este până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului (art. 116 alin. (1) și alin. (5) din Legea 227/2015privind Codul Fiscal).

Spre exemplu: anul acesta, declarația trebuie depusă până la data de 25 mai, pentru veniturile obținute în 2020 din tranzacțiile cu criptomonede și pentru cele estimate a fi realizate în anul 2021.

 

Avocat Cristian Badea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *