Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Cum organizezi în mod legal un „Concurs” sau „give away” în online?

Ideea de a câștiga un premiu substanțial în schimbul  unui cost mic, precum furnizarea de date personale sau achiziționarea unui produs, este foarte atractivă, lucru bine cunoscut de comercianții online care organizează frecvent loterii publicitare cunoscute sub denumirile de „concurs online” sau „give away” in mediul online

Give away-ul sau concursul online reprezintă o modalitate de marketing foarte populară în mediul online. Conform Ordonanței nr. 99/2000, ‘Loteria publicitară este acea practică de promovare a produselor/ serviciilor care tinde să stimuleze în rândul participanţilor speranţa unui câştig prin tragere la sorţi.” Astfel, este foarte important ca organizarea unei loterii publicitare să respecte legislația în materie, sancțiunile pentru nerespectare dovedindu-se a fi semnificative.

Cadrul legislativ care trebuie respectat pentru organizarea de loterii online se regăsește în Ordonanța nr. 99/2000.  În primul rând, loteriile publicitare sunt admise doar în măsura în care participanților nu le este impusă nicio altă cheltuială directă sau indirectă, suplimentară achiziționării serviciului sau produsului. În accepțiunea legii, cheltuielile efectuate de către participanţi pentru achiziţionarea de efecte şi servicii poştale sau pentru tarifele telefonice normale, referitoare la participarea la loteria publicitară, nu sunt considerate cheltuieli suplimentare de plată.

Cel mai important element care trebuie avut în vedere este Regulamentul de desfășurare al loteriei publicitare. Acest document trebuie sa includă toate detaliile esențiale privind desfășurarea concursului precum date privind organizatorul, durata și locul de desfășurare a campaniei, produsele participante, cine are dreptul de a participa, descrierea și numărul premiilor si a valorii acestora, modalitățile de înscriere în campanie și de desemnare a câștigătorilor, intrarea în posesia premiilor etc. De asemenea, în ipoteza foarte probabilă în care pentru a participa la concurs comerciantul solicită date cu caracter personal din partea participanților (nume și prenume, adresa de email, număr de telefon etc) acesta devine operator de date personale și devin incidente, inclusiv, dispozițiile Regulamentului privind protecția datelor personale (GDPR). În consecință, Regulamentul de concurs trebuie să conțină informații cu privire la prelucrarea datelor participanților.

În Regulament se va preciza obligaţia organizatorului loteriei publicitare de a face publice numele câştigătorilor şi câştigurile acordate.

De asemenea, anunțurile de prezentare ale loteriei publicitare trebuie să precizeze natura, numărul şi valoarea comercială a respectivelor câştiguri, precum şi următoarea menţiune: “regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant”.

Se consideră publicitate înșelătoare situațiile în care organizatorul unei loterii publicitare sugerează prin anunțul publicitar efectuat fie că destinatarul a intrat în posesia marelui premiu, deşi tragerea la sorţi pentru atribuirea câştigurilor se va desfăşura ulterior, fie că destinatarul a intrat în posesia unui câştig important, în realitate fiind însă vorba de un premiu de o valoare minimă sau de un premiu de consolare.

Regulamentul trebuie să fie autentificat de un notar public anterior începerii concursului, iar orice modificare a acestuia trebuie consemnată într-un act adițional care va fi, de asemenea, autentificat și pus la dispoziția participanților ca și regulamentul.

În ceea ce privește anunțul de prezentare, el trebuie să precizeze natura, perioada de desfășurare a concursului, numărul și valoarea comercială a premiilor puse în joc, precum și mențiunea că “regulamentul de participare și desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant“, indiferent de forma pe care o îmbracă (comunicarea conținutului prin intermediul rețelelor de socializare, televiziune, printr-un sticker lipit pe produs etc.). Acesta trebuie realizat de organizator în așa măsură încât să nu existe nicio îndoială cu privire la corectitudinea activității desfășurate sau să se încerce influențarea consumatorilor, în sens contrar aplicându-se sancțiunile care privesc publicitatea înșelătoare prevăzute de O.G. nr. 99/2000 de către  Ministerul Finanțelor Publice.

În vederea verificării corectitudinii desfășurării loteriei publicitare, reprezentanții A.N.P.C., Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Afacerilor Interne pot cere în mod expres organizatorilor regulamentul de concurs, precum și un exemplar al anunțului adresat publicului.

Avocat Ana Maria Nistor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *