Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

În ce condiții putem vinde un domeniu web?

Domeniul web reprezintă un element distinct de denumirea companiei, marca sau brandul pe care aceasta l-a construit. Termenul de „site” înseamnă conținutul care este afișat utilizatorilor atunci când accesează un domeniu web.

Cum se poate obține un domeniu web.ro?

Înregistrarea unui domeniu web.ro se realizează, în mod legal, doar prin intermediul platformei online administrată de către ROTLD (Romania Top Level Domain). Din anul 1993, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI-București), a fost delegat de IANA (INTERNET ASSIGNED NUMBERS AUTORITY) ca registru de administrare domeniu „.ro”. Conform  H.G. nr. 1621/ 23.12.2003 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică ICI-București, completată prin Ordonanța de Urgență nr. 22 din 11 martie 2009, se prevede faptul că obiectul de activitate al institutului cuprinde ”organizarea, administrarea și gestionarea TLD (top level domain) .ro, îndeplinind funcția de registru pentru numele de domenii .ro.

Pentru înregistrarea domeniului web este necesară parcurgerea procedurii prezentate pe www.rotld.ro și achitarea costurilor aferente. În primul rând, se alege denumirea domeniului, ierarhia și se selectează perioada de valabilitate (între 1 și 10 ani) și se completează formularul cu datele deținătorului. Inițial, se va rezerva domeniul, iar activarea sa va avea loc ulterior confirmării plății de către bancă.

După obținerea domeniului web,  deținătorul are dreptul de a-l transfera în mod liber către alte persoane, doar cu respectarea pașilor și a procedurii puse la dispoziție de ROTLD. Această operațiune de transfer îmbracă forma unei cesiunii cu titlu gratuit a dreptului de folosință sau de utilizare către viitorul deținător. Cu alte cuvinte, vânzarea, și, implicit, cumpărarea de domenii web este interzisă. În cazul în care se constată intenția de a revinde un domeniu web, instituția abilitată poate sista activitatea domeniului respectiv.

Termenul de vânzare este deseori utilizat în mod impropriu, în realitate nefiind permis transferul contracost al unui domeniu web.  Această acțiune reprezintă o cesiune cu titlu gratuit ce atestă acordul părților, iar serviciul de transfer este oferit contra cost de către ROTLD.

Din anul 2020, ROTLD a eficientizat procedura de transfer a domeniilor web, astfel că, în prezent, aceasta vizează parcurgerea a doi pași:

  • Pasul numărul 1: actualul deținător al domeniului trebuie să obțină o cheie de autorizare de transfer de drept de folosință din interfața de administrare domenii de la rotld.ro. ROTLD transmite în mod automat un mesaj pe adresa de e-mail a deținătorului ce conține cheia de autorizare pentru transfer și instrucțiunile necesare. Actualul deținător trebuie să transmită cheia de autorizare viitorului deținător pentru finalizarea procedurii.
  • Pasul numărul 2: Viitorul deținător poate iniția procedura de transfer doar cu ajutorul cheii de autorizare primită de la actualul deținător. Viitorul deținător accesează formularul online de transfer pe care îl va completa cu datele sale și va trimite comanda.

Transferul dreptului de utilizare se consideră finalizat în urma confirmării plății de către bancă și procesării cererii de către ROTLD. Spre deosebire de procedura anterioară anului 2020, ROTLD a eliminat ultimul pas care presupunea completarea, semnarea și transmiterea unui Acord de transfer. În respectivul document se preciza în mod expres faptul că cesiunea dreptului de folosință se realizează cu titlu gratuit.

În lumina reglementărilor actuale ale ROTLD,  generarea cheii de transfer pentru drept de utilizare/ folosință din panoul de administrare și transmiterea ei către viitorul deținător reprezintă acordul părților, nefiind necesare alte formalități. Mai mult decât atât, ROTLD prevede importanța caracterului privat al parolei de acces la panoul de administrare online a numelui de domeniu ”.ro”, în sensul în care deținătorul trebuie să depună toate diligențele în vederea protejării acesteia.

Deși procedura de transfer este simplă, uneori înțelegerea amiabilă și transmiterea cheii de transfer nu este suficientă pentru a consfinți acordul părților, astfel încât se impune încheierea unui contract care să cuprindă clauzele esențiale de transfer, condiții privind răspunderea părților și mecanisme de protecție, atât pentru actualul deținător, cât și pentru cel viitor.

Avocat Ana Maria Nistor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *