Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Cererea de valoare redusă

Metode de recuperare a creanțelor ➡ punctul 2.  Cererea de valoare redusă

 

Atunci când demersurile extrajudiciare de executare voluntară a creanțelor nu au avut efect, un creditor își poate valorifica drepturile folosind atât proceduri rapide și eficiente cât și proceduri standard.

Criteriile specifice diferitelor creanțe sunt luate în calcul pentru identificarea celei mai bune și mai sigure soluții de recuperare a acestora, ajungându-se la finalul urmărit.

Chiar dacă aparent alegerea dintre o procedură abreviată și rapidă și o procedură de drept comun pare foarte simplă, viteza nu este întotdeauna la îndemână.

Procedura cererilor cu valoare redusă se aplică atunci când valoarea cererii, fără a se lua în considerare dobânzile, cheltuielile de judecată și alte venituri accesorii, nu depășește suma de 10.000 lei la data sesizării instanței.

Reclamantul declanșează procedura cu privire la cererile cu valoare redusă prin completarea formularului de cerere și prin depunerea sau trimiterea acestuia la instanța competentă.

Procedura cu privire la cererile cu valoare redusă este scrisă și se desfășoară în întregul ei în camera de consiliu. Instanța poate dispune înfățișarea părților, dacă apreciază acest fapt ca fiind necesar.

Instanța va pronunța și redacta hotărârea în termen de 30 de zile de la primirea tuturor informațiilor necesare sau, după caz, de la dezbaterea orală.

Hotărârea primei instanțe este executorie de drept. Aceasta poate fi pusă în executare prin intermediul executorului judecătoresc imediat după redactare nefiind nevoie să se mai aștepte judecata în apel.

Hotărârea judecătoriei este supusă numai apelului la tribunal, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pentru motive temeinice, instanța de apel poate să suspende executarea silită, însă numai dacă se consemnează o cauțiune de 10% din valoarea contestată.

Hotărârea instanței de apel se comunică părților și este definitivă.

Cererile cu valoare redusă se timbrează cu 50 lei, dacă valoarea cererii nu depășește 2.000 lei, și cu 200 lei, dacă valoarea cererii depășește 2.000 lei.

Dintre cele mai importante restricții amintim faptul că procedura cererii de valoare redusă nu se aplică cererilor referitoare la:

  • materie fiscală, vamală, administrativă sau în ceea ce privește răspunderea statului pentru acte sau omisiuni în cadrul exercitării autorității publice
  • drepturile patrimoniale născute din raporturile de familie;
  • moștenire;
  • insolvență, concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea societăților insolvabile și a altor persoane juridice sau alte proceduri asemănătoare;
  • asigurări sociale;
  • dreptul muncii;
  • arbitraj;
  • atingeri aduse dreptului la viață privată sau altor drepturi care privesc personalitatea.

Pentru mai multe informații sau orice întrebări suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați:

➡ Telefon: (+4) 031 426 0745
📧 Email: office@grecupartners.ro

Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a oferi suportul nostru legal la toate situațiile dumneavoastră.
Așteptăm cu nerăbdare să discutăm cu dumneavoastră.

Avocat Vladimir Catargiu

 

Aici puteți să citiți despre:  Metode de recuperare a creanțelor – 1. Somația de plată

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!