Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Modificări legislative importante în materia executării silite prin poprire

Reglementarea instituirii și ridicării popririi în mod electronic astfel încât poprirea să fie ridicată la momentul îndestulării sumei poprite, iar debitorului să-i fie eliberate conturile cât mai repede are la bază necesitatea simplificării procedurilor de administrare a creanţelor fiscale prin modificarea normelor de procedură fiscală.

Astfel prin Ordinul A.N.A.F. nr. 2.098/2019 au fost stabilite o serie de plafoane majorate în funcție de care se decide aplicarea popririlor atât în cazul societăților comerciale, cât și în cazul persoanelor fizice. In acest fel, se acordă un răgaz de câteva luni acestor entități, până când se va trece la blocarea efectivă a conturilor. Această amânare a popririi impusă de organele fiscale diferă în funcție de dimensiunea economică a contribuabililor, dupa cum urmează:

1)Pentru marii contribuabili, poprirea se impune dacă, dupa 15 zile de la comunicarea Instiințării, datoriile depasesc înca suma de 40.000 de lei. De asemenea, se poate impune poprirea dacă, la 90 de zile de la emiterea somației, datoriile sunt de peste 20.000 de lei sau la 180 de zile, dacă entitatea are creanțe ce depășesc suma de 3.000 de lei.

2)În cazul acestei categorii de debitori, decizia de poprire intra în vigoare dacă, dupa 15 zile de la emiterea somatiei, datoriile entității sunt de peste 40.000 de lei. În continuare, poprirea se dispune dupa 90 de zile de la emiterea înștiințării, dacă datoriile ramase sunt de peste 20.000 de lei sau dupa 180 de zile, dacă există datorii de peste 3.000 de lei.

3)Pentru micii contribuabili, se va impune poprirea doar dacă entitatea are datorii de peste 10.000 de lei la 15 zile de la emiterea Instiințării. Măsura se aplica și dacă, după 90 de zile, datoriile ramase sunt de peste 5.000 de lei sau la 180 de zile, dacă exista creanțe mai mari de 500 de lei.

O altă modificare legislativă importantă o reprezintă adoptarea unui act normativ prin care au fost aduse o serie de completări și modificări Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură civilă, și anume în Monitorul Oficial  nr. 68/31.01.2020, a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 5/2020, ce aduce mai multe modificări Codului de Procedură Fiscală privind materia popririlor.

Una din cele mai importante schimbări legislative pe care le instituie OG nr. 5/2020 o reprezintă  faptul că terții popriți au obligația să plătească, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înființării popririi sau de la data la care creanța devine exigibilă, după caz, organului fiscal suma reținută și cuvenită, în contul indicat de organul de executare silită conform art. 236 alin. 9 lit. a din Codul de Procedură Fiscală.

Dat fiind faptul că aceste modificări privitoare la poprire impactează în special asupra organelor de executare silită din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, era imperios necesară și o procedură transparentă de stabilire a modalităților de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora, motiv pentru care în prezent a fost adoptat un act normativ ce stabilește mijloacele necesare de transmitere electronice.

Luând în considerare necesitatea creării mecanismului privind automatizarea înfiinţării și ridicării popririlor bancare de către organele de executare silită din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în limita sumelor înscrise în actele de executare silită, astfel încât disponibilităţile băneşti existente în conturile contribuabililor să nu fie afectate peste limita sumelor înscrise în adresa de înfiinţare a popririi bancare și să nu se producă sincope în activitatea desfăşurată de aceştia, iar cel mai important ridicarea măsurilor de executare silită prin poprire bancară să se realizeze cu operativitate, se justifică astfel pe deplin  adoptarea Ordinului Anaf nr.1665/2020.

Astfel instituţiile de credit care doresc să adere la mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare silită trebuie să încheie în acest sens o convenţie-cadru de aderare în conformitate cu anexele la același Ordin.

În esență, Ordinul Anaf nr. 1665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare și a procedurii de comunicare publicat în Monitorul Oficial nr. 200 din 12 martie 2020,  stabilește un cadru legal de comunicare între instituțiile de credit și organele de executare silită.

Printre cele mai importante dispoziții ale Ordinului Anaf nr. 1665/2020 menționam faptul că organele fiscale vor pune la dispoziția instituțiilor de credit, în spațiul privat de pe portalul A.N.A.F., un sistem informatic prin care utilizatorii încarcă și descarcă documente, mai exact  actele de executare se comunică prin portal, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.

O altă dispoziție importantă prevede faptul că începând cu data semnării convenției-cadru, instituția de credit impreună cu organele fiscale  realizează o analiză comparativă a  informațiilor existente în bazele de date proprii cu privire la măsurile de executare silită  prin poprire asupra disponibilităților bănești înființate chiar și înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin, inclusiv în ceea ce privește actualizarea sumelor rămase de recuperat din acestea la data concilierii.

Un aspect important îl reprezintă faptul că popririle înființate până la data intrării în vigoare a respectivului ordin rămân supuse regulilor stabilite la momentul înființării lor, cum ar fi: viramentele efectuate de către instituțiile de credit pentru stingerea obligațiilor fiscale sau bugetare ce au stat la baza acestora ori, după caz, suspendarea, continuarea, ridicarea acestor popriri.

Din punct de vedere al aplicării în timp, prezenta procedură vizează popririle înființate după data intrării în vigoare a Ordinului, respectiv adresele de înființare a popririi emise și comunicate după 12 martie 2020.

Tot în Monitorul Oficial nr.200/12.03.2020 a fost publicată și procedura de comunicare  prin mijloace electronice de transmitere la distanță către instituțiile de credit a actelor de executare silită, precum și condițiile în care aceasta se realizează sub forma aplicației e-Popriri.

Prin intermediul acestei aplicații electronice se va face un schimb rapid de informații între organele fiscale și instituțiile de credit. Aplicația va fi folosită de o direcție specializată a A.N.A.F. – Direcția Generală de Reglementare a Colectării Creanțelor Bugetare.

Aplicația e-Popriri va fi folosită pentru reglementarea cadrului legal de generare, și  comunicare a adreselor de înființare a popririi și indisponibilizarea sumelor existente  în conturile bancare, gestionarea centralizată a informațiilor legate de înființarea popririlor de către organele fiscale centrale, inclusiv suspendarea, continuarea și ridicarea popririlor generate prin aplicație, dar și actualizarea sumelor rămase de recuperat pentru care s-au inființat popriri.

Practic, utilitatea acestei aplicații o reprezintă în special menținerea unei centralizări constante a datelor la nivel național, astfel încât informațiile deținute de părțile implicate, să fie  în concordanță deplină, iar ridicarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităților bănești sa fie realizată de îndată, fiind implementat în acest sens un algoritm care ordonează conturile în funcţie de sumele din conturi şi apoi se face poprirea în funcţie de suma din conturi şi se sistează după ce s-a îndestulat creanța.

Alexandra Florescu – Associate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *