Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Modificări legislative în ceea ce privește executarea hotărîrilor definitive în cauzele de contencios administrativ

În ipoteza în care o persoană fizică sau juridică a obținut o decizie favorabilă într-un litigiu împotriva unei autorități publice, aceasta are posibilitatea punerii în executare a hotărârii definitive prin intermediul unui executor judecătoresc.

În cazul obligatiei de „a da” (sume de bani, de exemplu), executorul judecătoresc obtine executarea silită prin metodele specifice, executând conturile instituțiilor publice locale sau centrale.

Ce se intamplă în cazurile în care obligația cuprinsă în hotararea judecatorească este una de „a face” (de a emite acte, de exemplu)? Metoda de constrangere in obtinerea executarii hotararii este de a stabili o amenda pentru fiecare zi de intarziere, prin intermediul instantei de judecata.

Alineatul (3) al articolului 24 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ a fost modificat în sensul că prevede aplicabilitatea unei amenzi de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere persoanei juridice, autorității sau instituției publice care se face vinovată de nerespectarea cu vinovăție a dispozițiilor unei hotărâri judecătorești definitive referitoare la un act sau operațiune administrativă.

În reglementarea anterioară se prevedea aplicabilitatea unei amenzi conducatorului autorității publice sau, după caz, persoanei obligate să pună în executare hotărârea judecătorească.

În plus, sancțiunile la care reclamantul are dreptul în conformitate cu articolul 906 din Codul de procedură civilă sunt limitate la un termen de maximum 3 luni, calculat de la momentul comunicării hotărârii prin care se stabilește amenda. Această limitare nu exista în reglementarea anterioară.

Același act normativ modifică și conținutul art. 26 din aceeasi lege, care prevede că persoana juridică, autoritatea sau instituția publică va formula o cerere de chemare în judecată împotriva celor care nu s-au conformat hotărârii judecătorești, în conformitate cu legislația general aplicabilă. În reglementarea anterioară aceasta acțiune nu era obligatorie, noua variantă schimbând sintagma „ se poate îndrepta” cu sintagma „se îndreaptă”.

Avocat Vladimir Catargiu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!